TRIỀN KHAI CÔNG VĂN SỐ 5111/UBND-VP ngày 29/09/2022 v/v triển khai Công văn số 5304/UBND-KSTT ngày 27/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Phóng to Thu nhỏ

Nhằm thực hiện rà soát kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

 Vừa qua, UBND phường 1 đã triển khai Công văn số 5111/UBND-VP ngày 29/9/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc triển khai thực hiện Công văn  số 5304/UBND-KSTT ngày 27/09/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.

Kim Liên


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: