TRIỀN KHAI CÔNG VĂN SỐ 4763/UBND-VP ngày 08/09/2022 v/v triển khai Công văn số 4842/UBND-KSTT ngày 06/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Phóng to Thu nhỏ

Nhằm nâng cao chỉ số về cải cách hành chính, trong đó tập trung đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại NĐ số 45/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 

 Vừa qua, UBND phường 1 đã triển khai Công văn số 4763/UBND-VP ngày 08/09/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc triển khai thực hiện Công văn  số 4842/UBND-KSTT ngày 06/09/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân.

Kim Liên


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: