TRIỀN KHAI CÔNG VĂN SỐ 4696/UBND-VP ngày 06/09/2022 v/v triền khai thực hiện Công văn số 4821/UBND-KSTT ngày 31/08/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Phóng to Thu nhỏ

Vừa qua, UBND phường 1 đã triển khai Công văn số 4696/UBND-VP ngày 06/09/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc triển khai thực hiện Công văn  số 4821/UBND-KSTT ngày 31/08/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đến tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị biết về phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Kim Liên

 

 


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: