TP Mỹ Tho thực hiện nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và phục vụ công dân số
Phóng to Thu nhỏ

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch số 1648 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP Mỹ Tho với nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc thực hiện nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và phục vụ công dân số.

Theo kế hoạch, TP Mỹ Tho đề ra các giải pháp chỉ tiêu để thực hiện nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể trong giai đoạn năm 2022 – 2023: Triển khai việc tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi trên địa bàn thành phố như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước,… lên ứng dụng VNEID, mã QR của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử; Triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của chíp điện tử trên thẻ Căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử…) và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác; Triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm;  Giai đoạn 2024 – 2025: Triển khai hệ sinh thái các ứng dụng số, tiện tích cung cấp cho các phòng, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã, tổ chức doanh nghiệp bảo đảm dữ liệu dân cư được xác thực thông qua việc định danh và xác thực thông tin dân cư mức độ định danh có đảm bảo sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030: Tiếp tục duy trì vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử; mô hình định danh xác thực điện tử bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chuỗi giá trị ký số điện tử, hợp đồng điện tử, định danh điện tử tạo nên nền tảng chính phủ số với giá trị mới được tạo ra phục vụ công dân số.

Thực hiện nhóm tiện ích phục vụ công dân số, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Năm 2022: bảo đảm cho hoạt động tạo lập định danh điện tử đối với công dân đã được thu thập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện giải quyết 100% yêu cầu từ công dân về tạo lập danh tính điện tử cho công dân. Tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ và đăng ký, sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch hành chính, chứng minh nhân dân, dịch vụ công; Bảo đảm xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe.. từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch theo quy định pháp luật.  Cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNEID như: Dịch vụ cư trú, căn cước công dân, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác. Giai đoạn 2023 – 2025: phấn đấu đạt trên 50.000 tài khoản người dùng trên địa bàn thành phố sử dụng ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử; Đảm bảo 100% các giao dịch của Công dân số được định danh, ký số, xác thực các hợp đồng điện tử được định danh, ký số. Giai đoạn 2025-2030: Phấn đấu đạt trên 100.000 tài khoản người dùng trên địa bàn thành phố sử dụng ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử.

 

                                                                   Thanh Tùng


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: