Công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Mỹ Tho.
Phóng to Thu nhỏ

Qua thời gian thực hiện kế hoạch số 4955/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND TP Mỹ Tho về việc thực hiện chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và về sinh môi trường trên địa bàn thành phố, đã từng bước tạo sự chuyển tích cực, đồng bộ về trật tự, cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường; xây dựng đường phố sạch đẹp, văn minh, đường thông hè thoáng.

Qua thực hiện kế hoạch số 4955, TP Mỹ Tho đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, đối với công tác  kiến thiết thị chính, chỉnh trang đô thị được tập trung thực hiện, đạt yêu cầu đề ra, trong đó đã lập danh mục các tuyến đường cần đầu tư cải tạo chỉnh trang vỉa hè giai đoạn 2021-2025 tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn và hiện đang triển khai thực hiện theo kế hoạch hàng năm; Thực hiện sơn kẻ vạch vỉa hè các tuyến đường (đã hoàn thành 23 tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Mỹ Tho với chiều dài 10.169,5 mét, đạt khối lượng 1.525,43 m2 ); Công tác duy tu bảo dưỡng Cầu đường, Thoát nước; Bảo trì đèn tín hiệu giao thông; Bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng & đèn chiếu sáng dạ cầu; Chăm sóc công viên cây xanh được tập trung thực hiện, xử lý kịp thời các trường hợp hư hỏng, gây mất an toàn trong vận hành sử dụng. Hàng năm đều thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra. Qua đó đã góp phần tạo mỹ quan, chỉnh trang đô thị. Phòng Quản lý đô thị đã khảo sát, kiểm tra thực tế hệ thống biển báo giao thông tại các tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ấp Bắc, Lý Thường Kiệt và Đinh Bộ Lĩnh và bổ sung, điều chỉnh để hoàn chỉnh hệ thống biển báo giao thông cho phù hợp; đồng thời thực hiện công tác chỉnh trang cây xanh đường phố tại các tuyến đường kiểu mẫu này.

Trong công tác đảm bảo trật tự xây dựng đô thị, TP Mỹ Tho đã tăng cường công tác kiểm tra về hoạt động xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và trật tự xây dựng; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành chính theo quy định. Từ đầu năm 2022 đến nay đã  ra quân được 103 cuộc, kiểm tra 70 trường hợp thi công xây dựng công trình, qua đó, Tổ kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu cho UBND thành phố ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là 125.165.000 đồng. Các phường, xã kiểm tra 90 trường hợp thi công xây dựng công trình, qua đó, Tổ kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 03 trường hợp; lập biên bản làm việc, nhắc nhở 22 trường hợp.

Trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thành phố tập trung xây dựng thành phố Mỹ Tho sáng, xanh, sạch đẹp, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức buổi Tọa đàm xây dựng mô hình tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, đồng thời thực hiện ký kết trách nhiệm xây dựng các tuyến đường kiểm mẫu trên địa bàn với sự tham gia của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân phường 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Mỹ Tho đã kết hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Du lịch thực hiện tuyên truyền bảo vệ môi trường bằng xe thông tin lưu động ở các tuyến đường công cộng. Bên cạnh đó, thành phố còn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Cụ thể, qua theo dõi phần mềm phản ánh ( từ ngày 01/9/2022 đến ngày 15/9/2022 ), từ đầu năm 2022 đến nay, ngành chức năng thành phố phát hiện 95 trường hợp vi phạm, qua đó Phòng Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt 02 trường hợp, Ủy ban nhân dân phường, xã đã xác định được nhân thân đối tượng vứt rác và nhắc nhở 15 trường hợp, xử phạt 02 trường hợp.

Trong công tác đảm bảo trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm 2022 đến nay, công tác giải tỏa hành lang đô thị được tập trung thực hiện thường xuyên hàng ngày trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Qua đó đã góp phần chỉnh trang đô thị, tạo đường thông, hè thoáng, xử lý các điểm đen, tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông. Kết quả, đã ra quân 226 cuộc, nhắc nhở 354 trường hợp, tam giữ 37 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 18 trường hợp; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 18 trường hợp.

Trong công tác thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xử lý các vi phạm quảng cáo, rao vặt sai quy định, thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố thực hiện kiểm tra, xử lý quảng cáo, rao vặt được 40 cuộc. Kết quả tháo gỡ băng rôn: 150 tấm, tờ rơi: 3.550 tấm; cam kết tự khắc phục vi phạm: 15 trường hợp. Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện được 416 cuộc. Kết quả lập biên bản vi phạm hành chính 02 trường hợp; tháo gỡ băng rôn: 1.565 tấm, tờ rơi: 22.500 tấm. Ngành chức năng thành phố còn hướng dẫn  09 doanh nghiệp vị trí các tuyến đường được treo quảng cáo trên địa bàn thành phố Mỹ Tho với số lượng 750 tấm paner; 400 tấm băng rôn để doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định; Tham gia khảo sát vị trí lắp đặt camera thông minh và an ninh của Công an thành phố trên toàn địa bàn thành phố để giám sát tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và các hình thức vi phạm khác. Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố thực hiện kiểm tra, xử lý quảng cáo, rao vặt được 40 cuộc, qua đó  tháo gỡ 150 tấm băng rôn, trên 3.550 tờ rơi; cho 15 trường hợp cam kết tự khắc phục vi phạm. UBND các phường, xã thực hiện được 416 cuộc ra quân kiểm tra, qua đó lập biên bản vi phạm hành chính 02 trường hợp; tháo gỡ 1.565 tấm băng rôn, trên 22.500 tờ rơi.

Thực hiện Kế hoạch số 4955 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, các phường, xã cũng chủ động thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quản lý với 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1: Tuyên truyền, vận động (từ 07/9/2020 đến 20/9/2020);  Giai đoạn 2: Thực hiện việc chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường (từ 01/10/2020 đến 15/10/2020); Giai đoạn 3: Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường (từ 19/10/2020 đến 15/11/2020). Qua thời gian thực hiện trong giai đoạn cao điểm, các phường, xã  đã ra quân: 842 cuộc, Phát 7.638 bản cam kết; nhắc nhở 1.237 trường hợp;  Tạm giữ tang vật vi phạm 308 trường hợp; lập biên bản vi phạm hành chính 174 trường hợp. Kết thúc giai đoạn cao điểm, các phường, xã  tiếp tục duy trì thực hiện chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho với trên 5.600 cuộc ra quân, qua đó nhắc nhở 9.070 trường hợp; tạm giữ tang vật vi phạm 924 trường hợp;  lập biên bản vi phạm hành chính 737 trường hợp.

Qua thời gian thực hiện Kế hoạch số 4955/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND TP Mỹ Tho về việc thực hiện chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, đã tạo chuyển biến tích cực về trật tự, cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố; xây dựng đường phố sạch đẹp, văn minh, trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục  quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, tạo sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ của cán bộ, nhân dân về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, qua đó thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp”.

 

 

                                                               Thanh Tùng


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: