TP Mỹ Tho thực hiện chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Phóng to Thu nhỏ

Qua thời gian thực hiện kế hoạch số 4955/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND TP Mỹ Tho về việc thực hiện chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và về sinh môi trường trên địa bàn thành phố, đã từng bước tạo sự chuyển tích cực, đồng bộ về trật tự, cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường; xây dựng đường phố sạch đẹp, văn minh, đường thông hè thoáng.

Ngay sau “Lễ phát động thực hiện chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho” ( vào tháng 9 năm 2020 ), TP Mỹ Tho đã tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: kiến thiết thị chính, chỉnh trang đô thị; đảm bảo trật tự xây dựng đô thị; đảm bảo vệ sinh môi trường; đảm bảo trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xử lý các vi phạm quảng cáo, rao vặt sai quy định. Qua thực hiện kế hoạch số 4955, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022, TP Mỹ Tho đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, đối với công tác  kiến thiết thị chính, chỉnh trang đô thị, thành phố đã lập danh mục các tuyến đường cần đầu tư cải tạo chỉnh trang vỉa hè giai đoạn 2021-2025 trình Hội đồng nhân dân đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn và hiện đang triển khai thực hiện theo kế hoạch hàng năm; Thực hiện sơn kẻ vạch vỉa hè các tuyến đường (đã hoàn thành 23 tuyến đường thuộc địa bàn trung tâm thành phố Mỹ Tho; thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng cầu đường, thoát nước; bảo trì đèn tín hiệu giao thông; bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn chiếu sáng dạ cầu; chăm sóc công viên cây xanh, xử lý kịp thời các trường hợp hư hỏng, gây mất an toàn trong vận hành sử dụng, hàng năm đều thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra, qua đó đã góp phần tạo mỹ quan, chỉnh trang đô thị.

Trong công tác đảm bảo trật tự xây dựng đô thị, TP Mỹ Tho đã tăng cường công tác kiểm tra về hoạt động xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và trật tự xây dựng; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành chính theo quy định. Đã  ra quân được 169 cuộc, kiểm tra 198 trường hợp thi công xây dựng công trình, qua đó, Tổ kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 29 trường hợp vi phạm, tham mưu cho UBND thành phố ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 445.750.000đ. Các phường, xã kiểm tra 90 trường hợp thi công xây dựng công trình, qua đó, Tổ kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 03 trường hợp; lập biên bản làm việc, nhắc nhở 22 trường hợp.

Trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thành phố tập trung xây dựng thành phố Mỹ Tho đạt được các tiêu chí “Đô thị xanh - sạch - đẹp gắn với tăng trưởng xanh”, đã khảo sát tình hình vệ sinh môi trường địa bàn trên các tuyến đường, khu vực công cộng. Qua đó, yêu cầu công nhân Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho cất thùng rác đúng nơi quy định, dọn dẹp các điểm tập kết rác sau khi ép, thu gom kịp thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn các phường, xã. Đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân phường, xã kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân ở mặt tiền 21 tuyến đường chuyển đổi thu gom rác từ ban ngày sang ban đêm không để rác trước cửa nhà vào ban ngày, giao rác đúng thời gian quy định; Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Qua đó, nhắc nhở Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho khắc phục các vấn đề thu gom, vận chuyển rác.

Trong công tác đảm bảo trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông, TP Mỹ Tho và các phường, xã đã có sự tập trung cao cho công tác giải tỏa hành lang đô thị, qua đó đã góp phần chỉnh trang đô thị, tạo đường thông, hè thoáng, xử lý các điểm đen, tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông. Ngành chức năng đã tổ chức ra quân trên 500 cuộc, kiểm tra trên 2.300 trường hợp, qua đó: tạm giữ tang vật 749 trường, giao về Công an phường, xã xử lý theo qui định của pháp luật; nhắc nhở 1.400 trường hợp; lập biên bản vi phạm hành chính 151 trường hợp.

Trong công tác thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xử lý các vi phạm quảng cáo, rao vặt sai quy định, thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xử lý các vi phạm quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố; Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố thực hiện kiểm tra, xử lý quảng cáo, rao vặt được 40 cuộc, qua đó  tháo gỡ 150 tấm băng rôn, trên 3.550 tờ rơi; cho 15 trường hợp cam kết tự khắc phục vi phạm. UBND các phường, xã thực hiện được 416 cuộc ra quân kiểm tra, qua đó lập biên bản vi phạm hành chính 02 trường hợp; tháo gỡ 1.565 tấm băng rôn, trên 22.500 tờ rơi.

Thực hiện Kế hoạch số 4955 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, các phường, xã cũng chủ động thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quản lý với 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1: Tuyên truyền, vận động (từ 07/9/2020 đến 20/9/2020);  Giai đoạn 2: Thực hiện việc chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường (từ 01/10/2020 đến 15/10/2020); Giai đoạn 3: Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường (từ 19/10/2020 đến 15/11/2020). Qua thời gian thực hiện trong giai đoạn cao điểm, các phường, xã  đã ra quân: 842 cuộc, Phát 7.638 bản cam kết; nhắc nhở 1.237 trường hợp;  Tạm giữ tang vật vi phạm 308 trường hợp; lập biên bản vi phạm hành chính 174 trường hợp. Kết thúc giai đoạn cao điểm, các phường, xã  tiếp tục duy trì thực hiện chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho với trên 5.600 cuộc ra quân, qua đó nhắc nhở 9.070 trường hợp; tạm giữ tang vật vi phạm 924 trường hợp;  lập biên bản vi phạm hành chính 737 trường hợp.

Qua thời gian thực hiện Kế hoạch số 4955/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND TP Mỹ Tho về việc thực hiện chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, đã tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên qua thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: tại một số tuyến đường, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn còn diễn ra; tình trạng vứt bỏ rác không đúng nơi quy định còn xảy ra; tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định chưa được xử lý triệt để….

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4955 của UBND TP Mỹ Tho, đồng thời thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2022 đã được Thành ủy Mỹ Tho triển khai: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp”, tại hội nghị sơ kết việc thực hiện kế hoạch số 4955, ông Nguyễn Hữu Đức- Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho đã chỉ đạo các ngành chức năng thành phố và UBND các phường, xã tập trung các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: thực hiện nghiêm các quy định, quy chế và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, thành phố về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; Gắn với công tác tuyên truyền vận động người dân là sự gương mẫu chấp hành của các cơ quan chính quyền, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức, các doanh nghiệp, cán bộ công chức viên chức; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ khi mới phát sinh, xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Có thể nói, qua gần 2 năm thực hiện chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, TP Mỹ Tho có sự tập trung thực hiện, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đồng bộ về trật tự, cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố; xây dựng đường phố sạch đẹp, văn minh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục  nâng cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị trong công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố...

TP Mỹ Tho được chỉnh trang sáng-xanh-sạch- đẹp

                                                               Thanh Tùng


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: