Thông báo về việc lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Mỹ Tho
Phóng to Thu nhỏ

Thông báo về việc lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Mỹ Tho

Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: