Thành phố Mỹ Tho tập trung lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ Lễ 30/4, 01/5, 19/5 năm 2023
Phóng to Thu nhỏ

Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, 137 năm ngày Quốc tế lao động và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (gọi tắt là Lễ 30/4, 01/5 và 19/5) là sự kiện trọng đại của đất nước; các hoạt động lễ hội diễn ra để chào mừng kỷ niệm sẽ thu hút nhiều người tham gia, đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm sẽ lợi dụng để đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau Lễ 30/4, 01/5, 19/5 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho vừa ban hành công văn về việc tập trung lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ Lễ 30/4, 01/5, 19/5 năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tác hại của tệ nạn xã hội, vận động cán bộ và Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, tích cực phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, nhất là thời gian trước, trong và sau Lễ 30/4, 01/5, 19/5 năm 2023.

Giao Công an thành phố làm tốt vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Lễ 30/4, 01/5 và 19/5 năm 2023. Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, trấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tội phạm; kịp thời triệt xóa các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm tệ nạn xã hội không để tội phạm, vi phạm pháp luật hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong cán bộ và Nhân dân. Tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; không để xảy ra cháy, nổ.  Tổ chức bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động lễ hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc trên địa bàn.

Giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ Công an thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Chỉ đạo lực lượng Quân sự phường, xã tham gia phối hợp cùng lực lượng Công an tổ chức tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở cơ sở dịp triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Lễ 30/4, 01/5 và 19/5 năm 2023.

Giao Phòng Tư pháp tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự cho cán bộ công chức, viên chức, lồng ghép tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để cán bộ và Nhân dân cảnh giác, tích cực tố giác và tham gia truy bắt tội phạm.

Giao Phòng Quản lý Đô thị thành phố phối hợp các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phối hợp Ban An toàn giao thông phường, xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn đô thị, tạo vẻ mỹ quan đô thị của thành phố.

Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố và Đài truyền thanh phường, xã thường xuyên đưa tin nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm do Công an thành phố Mỹ Tho biên soạn và các tài liệu tuyên truyền của Công an tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã tham mưu Đảng ủy cùng cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia phối hợp cùng lực lượng Công an làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ và phòng chống cháy, nổ. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người dân nhằm giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, khiếu kiện…, không để kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng kích động, tuyên truyền chống phá, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự góp phần đảm bảo an ninh, an toàn triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Lễ 30/4, 01/5 và 19/5 năm 2023. Chỉ đạo lực lượng Quân sự, Bảo vệ dân phố, Dân phòng phối hợp cùng lực lượng Công an tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp Công an thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị.

Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại các tuyến đường.
​​​​​​​


Nhất Thi thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: