Tuổi trẻ TP Mỹ Tho chung tay chuyển đổi số
Phóng to Thu nhỏ

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc, là cơ hội để xã hội tạo đột phá, rút ngắn lộ trình phát triển. Xuất phát từ thực tiễn đó, chuyển đổi số được Thành uỷ, UBND thành phố Mỹ Tho chọn làm chủ đề năm 2023 với nội dung “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý”.

Để việc chuyển đổi số thành công thì cần phải có là con người số, công dân số mà thanh niên là lực lượng dễ tiếp thu, thích ứng nhanh với điều kiện mới, là nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo. Do đó, thanh niên sẽ là một trong những thành tố góp phần chuyển đổi số thành công. Đồng thời, chuyển đổi số cũng là cơ hội cho thanh niên tham gia tích cực vào việc tạo ra một môi trường sống và làm việc mới, đồng thời xây dựng một tương lai tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, trong năm 2023, Thành Đoàn Mỹ Tho sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm trong công tác chuyển đổi số như: vận động đoàn viên, thanh niên cài đặt, sử dụng các phần mềm trực tuyến với các chỉ tiêu cụ thể: 100% đoàn viên được cài đặt phần mềm VNeID mức độ 2. Đây sẽ là nội dung rất quan trọng vì nó giúp mỗi công dân xác thực được danh tính trên môi trường mạng; 100% đoàn viên có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, hỗ trợ cho 5.000 người dân đăng ký tài khoản. Đây cũng là một tiền đề để người dân có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính; 90% đoàn viên thanh niên có tài khoản thanh toán trực tuyến, hỗ trợ cho 1.000 cửa hàng và 1.000 người dân đăng ký tài khoản mới. Điều này sẽ góp phần cho người dân có thể thực hiện thành công giao dịch, tương tác trên môi trường mạng; 80% đoàn viên được cài đặt phần mềm TiengiangS, đây là công cụ hữu ích giúp người dân có thể tương tác hiệu quả hơn với chính quyền cũng như thông qua phần mềm sẽ có thể cập nhật được những thông tin hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.

Thành Đoàn Mỹ Tho và các cơ sở Đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền cũng như xây dựng các mô hình để đoàn viên, thanh niên cũng như người dân có thói quen sử dụng các phần mềm, dịch vụ trực tuyến nêu trên trong giao dịch, hoạt động hàng ngày. Trong đó phối hợp với các đơn vị đầu mối cung cấp sản phẩm và các ngân hàng, công ty viễn thông trên địa bàn tổ chức ít nhất một ngày hội thanh toán không dùng tiền mặt; Xây dựng 2 “Tuyến phố công nghệ số” với 9 nội dung, tiêu chí về khả năng tiếp cận thông tin, việc tham gia chuyển đổi số của hộ dân và hộ kinh doanh, số hoá điểm công cộng trên tuyến phố; Phối hợp với Phòng Kinh tế và Ban Quản lý chợ xây dựng ít nhất 02 mô hình Chợ thanh toán không dùng tiền mặt.

Vớinhững mục tiêu trọng tâm nêu trên, trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Cơ quan Thành Đoàn và Đoàn cơ sở phải tiên trong chuyển đổi số, mà cụ thể là tích cực thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn với một số công việc cụ thể như: 100% văn bản được ký số (trừ các tài liệu mật), 100% văn bản được phát hành trên môi trường mạng, 100% các cuộc họp không sử dụng văn bản giấy, các tài liệu của cơ quan được lưu trữ trên điện toán đám mây để có thể truy xuất bất cứ nơi đâu,  thường xuyên tổ chức các cuộc thi bằng hình thức trực tuyến; thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, tuyên truyền trên phần mềm quản lý đoàn viên…;Xây dựng đoàn thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt trong chuyển đổi số, trong đó tích cực tuyên truyền để đoàn viên có nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số từ đó chuyển hoá thành hành động cụ thể, đi đầu trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số; chủ động nghiên cứu, khai thác và sử dụng hiệu quả các ứng dụng trên các nền tảng công nghệ mới thông qua việc tập huấn, tạo lập môi trường cho thanh niên tham gia chuyển đổi số. Trong đó phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, thanh niên trong Tổ công nghệ số cộng đồng trong công tác hướng dẫn, cài đặt và tuyên truyền về sự cần thiết của các ứng dụng số tiện ích. Đồng thời, nhằm tăng thêm tính thuyết phục, hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn tại hộ gia đình, Ban Thường vụ Thành Doàn sẽ phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn Tổ thanh niên công nghệ số cộng đồng thực hiện theo nguyên tắc 1+1 ( một bạn đoàn viên, thanh niên sẽ phối hợp với 1 cán bộ khu phố, đoàn thể có uy tín tại địa phương khi đến tận hộ gia đình thực hiện cài đặt ); Đoàn viên, thanh niên lan toả, dẫn dắt người dân tham gia vào các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó hình thành các hoạt động số thay đổi cách thức con người làm việc và tương tác với nhau. Trong đó, thực hiện tốt chủ trương 1+2 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (  mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ hướng dẫn, cài đặt sử dụng phần mềm tiện ích cho 01 người bạn và người thân trong gia đình ).


​​​​​​​đoàn viên thanh niên TP Mỹ Tho hỗ trợ người dân đăng ký và sử dụng các ứng dụng số tiện ích.


Thanh Tùng thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: