THƯ MỜI THẦU: Hợp đồng mua sắm thiết bị vệ sinh môi trường

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số


THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Quốc gia: Việt Nam Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long –


Lễ khởi công công trình gói thầu MT - PW – 2.2 xây dựng đường lộ me (Xã Mỹ Phong)

Ngày 25 tháng 02 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho tổ chức lễ khởi công công trình thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, gói thầu MT – PW – 2.2 xây dựng đường Lộ Me (xã


Triển khai dự án nâng cấp đô thị ở thành phố Mỹ Tho

Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) là dự án thí điểm của “Chương trình Nâng cấp đô thị quốc gia – NUUP” giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 của Chính phủ. Ngày 27/10/2010 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số


Công bố kết quả trao hợp đồng: khoản tín dụng: Cr-5083-VN

TT Số hiệu/ Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Nhà thầu trúng thầuTHƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU MT-CS-4.10d (Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho khu tái định cư Mỹ Phong + đường lộ Me)

Quốc gia: Việt NamTên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ ThoKhoản tín dụng số: Cr.5083-VNTên dịch vụ tư vấn: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho khu tái định cư Mỹ Phong


THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU MT-CS-4.10c (Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Kè sông Tiền – phường 2)

Quốc gia: Việt NamTên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ ThoKhoản tín dụng số: Cr.5083-VNTên dịch vụ tư vấn: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Kè


THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU MT-CS-4.10b (Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Lia 13B và cải tạo hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – phường 3)

Quốc gia: Việt NamTên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ ThoKhoản tín dụng số: Cr.5083-VNTên dịch vụ tư vấn: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình


THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU MT-CS-4.10a (Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Lia 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17 và đường khu phố 12 – phường 6)

Quốc gia: Việt NamTên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ ThoKhoản tín dụng số: Cr.5083-VNTên dịch vụ tư vấn: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: