TP Mỹ Tho tổng kết công tác cải cách hành chính và “ quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo- Dân vận chính quyền” năm 2022

Ngày 13 tháng 2, UBND TP Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và “ Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo- Dân vận chính quyền” năm 2022. Ông Nguyễn Thành Công- Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho chủ trì hội nghị.


Xã Mỹ Phong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, trong thời gian qua, xã Mỹ Phong quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả


TP Mỹ Tho tập trung triển khai thực hiện một số nội dung Đề án 06/CPvà công tác làm sạch dữ liệu dân cư

Ngày 07/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4886/UBND-KSTT về việc tập trung triển khai thực hiện một số nội dung Đề án 06 và công tác làm sạch dữ liệu dân cư. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, việc triển khai thực


Quý III năm 2022: TP Mỹ Tho thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

Trong quý III năm 2022, công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố Mỹ Tho quan tâm thực hiện có hiệu quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và phường, xã được bố trí đúng chuyên môn, đảm bảo số lượng, chất lượng, được đào tạo


TRIỀN KHAI CÔNG VĂN SỐ 5111/UBND-VP ngày 29/09/2022 v/v triển khai Công văn số 5304/UBND-KSTT ngày 27/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Nhằm thực hiện rà soát kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.


TRIỀN KHAI CÔNG VĂN SỐ 4763/UBND-VP ngày 08/09/2022 v/v triển khai Công văn số 4842/UBND-KSTT ngày 06/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Nhằm nâng cao chỉ số về cải cách hành chính, trong đó tập trung đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại NĐ số 45/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện


TRIỀN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 123/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ hành chính năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: