Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 282
  Tổng lượt truy cập: 826198

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
3848/KH-UBND 12-07-2018 Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành đô thị thông minh năm 2018 1-lượt Xem
3719/KH-UBND 09-07-2018 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 4-lượt Xem
3658/UBND-VP 05-07-2018 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
3620/UBND-VP 03-07-2018 Về việc tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Mỹ Tho năm 2018 1-lượt Xem
3622/KH-UBND 03-07-2018 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện công trình Trung tâm Văn hóa thể thao xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho 2-lượt Xem
3561/UBND-VP 29-06-2018 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
04/NQ-HĐND 29-06-2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho về kế hoạch đầu tư công năm 2018 2-lượt Xem
03/NQ-HĐND 29-06-2018 Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 1-lượt Xem
01/2018/NQ-HĐND 29-06-2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2016 - 2020 3-lượt Xem
02/NQ-HĐND 29-06-2018 Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 1-lượt Xem
01/NQ-HĐND 29-06-2018 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho năm 2019 2-lượt Xem
3445/CT-UBND 22-06-2018 Chỉ thị phòng không nhân dân năm 2018 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho 1-lượt Xem
3340/KH-UBND 19-06-2018 Kế hoạch tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Mỹ Tho năm 2018 1-lượt Xem
3155/UBND-VP 12-06-2018 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
3499/QĐ-UBND 12-06-2018 Quyết định về việc giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và chuyên đề thi đua năm 2018 cho các ngành và phường xã, thành phố Mỹ Tho 1-lượt Xem
3457/QĐ-UBND 07-06-2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho 1-lượt Xem
2842/KH-UBND 29-05-2018 Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phát triển dân quân năm 2018 0-lượt Xem
2570/KH-UBND 17-05-2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Thành ủy Mỹ Tho về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Mỹ Tho 1-lượt Xem
2520/KH-UBND 16-05-2018 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Mỹ Tho năm 2018 1-lượt Xem
2488/KH-UBND 14-05-2018 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2018 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho 1-lượt Xem

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE