Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 38
  Tổng lượt truy cập: 893139

Tổ chức hành chính Tổ chức hành chính

Hội đồng nhân dân thành phố

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

Điện thoại: (0273) 3872146 - 3875612

 Fax: (0273) 3882242

 Email: mytho.hdnd@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân nhân dân thành phố

 Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

  Điện thoại: (0273) 3872180

 Fax: (0273) 3882242

  Email: mytho@tiengiang.gov.vn

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố Mỹ Tho

Phòng Nội vụ

Địa chỉ: 175 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4

Điện thoại: (0273) 3872444 - 387240

Email: mytho.pnv@tiengiang.gov.vn

 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

Điện thoại: (0273) 3872488 - 3872287

Email: tpmytho.ptckh@tiengiang.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 28A Ngô Quyền, Phường 1

Điện thoại: (0273) 3874700 - 3872346

Email: mytho.pgddt@tiengiang.gov.vn 

 Phòng Văn hóa và Thông tin

 Địa chỉ: 62 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 3

 Điện thoại: (0273) 3872225 - 3872224

Email: mytho.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Phòng Y tế

Địa chỉ: 175 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4

Điện thoại: (0273) 3971070

Email: tpmytho.ptyt@tiengiang.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: 330 Ấp Bắc, Phường 5

Điện thoại: (0273) 3872270

Email: mytho.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Phòng Tư pháp

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

Điện thoại: (0273) 3872187

 Email: mytho.ptp@tiengiang.gov.vn

Thanh tra

 Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

 Điện thoại: (0273) 3872130

  Email: mytho.tttp@tiengiang.gov.vn

Phòng Lao động - TBXH

Địa chỉ: Số 13 - Huỳnh Tịnh Của, Phường 7

Điện thoại: (0273) 3884931

Email: mytho.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Văn phòng HĐND và UBND TP

 Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

 Điện thoại: (0273) 3872180 - 3875611

Email: mytho@tiengiang.gov.vn

Phòng Kinh tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, Phường 1

Điện thoại: (0273) 3875877

 Email: mytho.pkt@tiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị

Địa chỉ: 49 Trưng Trắc, Phường 1

Điện thoại: (0273) 3872389 – 3878619

Email: mytho.pqldt@tiengiang.gov.vn

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

 Địa chỉ: 36 Nguyễn Văn Nguyễn, P8

 Điện thoại: (0273) 3951658 - 3851380

 Email: mytho.dskhhgd@tiengiang.gov.vn

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất

Địa chỉ: 14 Huỳnh Tịnh Của, Phường 7

Điện thoại: (0273) 3972472

Email: mytho.bqldadtxd@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho

Ủy ban nhân dân Phường 1

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, Phường 1

Điện thoại: (0273) 3872148

Email: mytho.p1@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân Phường 2

Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Huỳnh Đức, Phường 2

Điện thoại: (0273) 3872 986

Email: mytho.p2@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân Phường 3

Địa chỉ: Số 4C2 Học lạc, Phường 3

Điện thoại: (0273) 3972252

Email: mytho.p3@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân Phường 4

Địa chỉ: Số 143 Tết Mậu Thân, Phường 4

Điện thoại: (0273) 3872790     

Email: mytho.p4@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân Phường 5

Địa chỉ: Số 479 Ắp Bắc, Phường 5

Điện thoại: (0273) 3872791 - 3883829

Email: mytho.p5@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân Phường 6

Địa chỉ: Số 154/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6

Điện thoại: (0273) 3873192

Email: mytho.p6@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân Phường 7

Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Huệ, Phường 7

Điện thoại: (0273) 383827

Email: mytho.p7@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 8

Địa chỉ: Số 13/11 Nguyễn Văn Nguyễn, P8

Điện thoại: (0273) 3872994     

Email: mytho.p8@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân Phường 9

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 9

Điện thoại: (0273) 3950047 - 3950844

Email: mytho.p9@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân Phường 10

Địa chỉ: Khu phố 1 - Phường 10

Điện thoại: (0273) 3858215

Email: mytho.p10@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường Tân Long

Địa chỉ: KP Tân Hòa, Phường Tân Long

Điện thoại: (0273) 3852 530

Email: mytho.ptl@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh

Điện thoại: (0273) 3850145

Email: mytho.xtmc@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Đạo Thạnh

Địa chỉ: Ấp 3A - xã Đạo Thạnh

Điện thoại: (0273) 3855692

Email: mytho.xdt@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Trung An

Địa chỉ: Ấp 1 - xã Trung An

Điện thoại: (0723) 3855420

Email: mytho.xta@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong

Địa chỉ: Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong

Điện thoại: (0273) 3989189

Email: mytho.xmp@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn

Địa chỉ: Ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn

Điện thoại: (0273) 3895300

Email: mytho.xts@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh

Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh

Điện thoại: (0273) 3893072

Email: mytho.xpt@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE