Hội Nông dân Xã Phước Thạnh phát huy vai trò của hội viên nông dân trong tham gia nâng chất xây dựng nông thôn mới
Phóng to Thu nhỏ

Trong thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân xã Phước Thạnh chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, động viên nhân dân cùng chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế.


Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân xã Phước Thạnh đã phát động mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững đến 100% chi hội trên địa bàn với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, các lớp tập huấn, Hội đều lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể, chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhiều cán bộ, hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ gìn và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm, Hội Nông dân xã Phước Thạnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỷ thuật cho nông dân; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư có trọng điểm, phù hợp với thực tế của hộ gia đình. Đồng thời tổ chức cho 1.244 hộ hội viên nông dân đăng ký thực hiện chuyên đề thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét cuối năm 2022, xã Phước Thạnh có 740 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào này đã góp phần khích lệ hội viên và nông dân mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, qua đó phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Phước Thạnh còn làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với hội viên, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng có hiệu quả các mô hình sản xuất, chăn nuôi. Từ nguồn vốn vay hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách và xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh tỉnh Tiền Giang; quỹ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang. Đến nay, Hội Nông dân xã Phước Thạnh đã trợ vốn trên 70 tỷ đồng cho các hội viên vay phát triển kinh tế. Qua đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong năm 2022, Hội Nông dân xã Phước Thạnh còn chủ động phối hợp với các ngành quân sự, công an tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Vận động con em nông dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Cùng các chi hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực  hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, thực hiện kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ môi trường nông thôn; tham gia mua Bảo hiểm y tế, chung tay bảo vệ môi trường ở khu vực dân cư. Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Đăng ký xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 1 công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trên tuyến đường số 01 tổ 14 ấp Long Mỹ có tổng chiều dài 213m. Với tổng kinh phí thực hiện trên 1,5 tỷ đồng, trong đó hội viên nông dân đóng góp trên 82 triệu đồng, tổ chức cho 100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, qua bình xét cuối năm, xã Phước Thạnh có 98% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Phước Thạnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; đồng thời đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó trong hội viên, nông dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội viên nông dân xã Phước Thạnh tham gia khơi thông dòng chảy, bảo vệ môi trường

Thùy Linh


13095012 thực hiện

Lịch công tác

Responsive Image
  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: