Tỉnh TG xác nhận xã Tân Mỹ Chánh duy trì đạt các tiêu chí về văn hoá.
Phóng to Thu nhỏ

Ngày 23/11/2022, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Tiền Giang có Công văn số 2046 về việc xác nhận xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho) duy trì đạt tiêu chí số 6, tiêu chí số 16; chỉ tiêu 17.5 xã nông thôn mới và duy trì đạt tiêu chí số 06, chỉ tiêu 13.7 xã nông thôn mới nâng cao và đạt lĩnh vực nổi trội nhất về văn hoá.

Căn cứ kết quả thẩm định thực tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang (cơ quan được giao trách nhiệm thẩm định, đánh giá các tiêu chí về văn hoá) xác nhận xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho) duy trì đạt tiêu chí số 6, tiêu chí số 16 và chỉ tiêu 17.5 xã nông thôn mới và duy trì đạt tiêu chí số 06, chỉ tiêu 13.7 xã nông thôn mới nâng cao và đạt lĩnh vực nổi trội nhất về văn hoá của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Mỹ Tho và xã Tân Mỹ Chánh cần tiếp tục quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cho hoàn thiện hơn, tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực, hiệu quả ... để phục vụ tốt nhân dân địa phương, tránh gây lãng phí. Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chuẩn ấp văn hoá, phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện nếp sống văn minh trong mai táng, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí văn hoá trong xây dựng nông thôn mới ngày càng thiết thực, hiệu quả.

 

                                                                    Thanh Tùng


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: