TP Mỹ Tho thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới.
Phóng to Thu nhỏ

Trong năm 2022, TP Mỹ Tho và các phường, xã tiếp tục xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, qua đó đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi.

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Dân vận Thành ủy Mỹ Tho và Khối vận cơ sở tích cực tham mưu và phối hợp tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu -  nhất là tập trung trọng tâm vào chính: Khéo tham mưu, tổ chức thực hiện; khéo tuyên truyền, vận động; khéo vận động phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng; khéo vận động xây dựng văn hóa - xã hội - môi trường lành mạnh và xây dựng hệ thống chính trị, địa phương vững mạnh. Trên cơ sở đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nhiều nơi quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố đã phối hợp với các xã tiến hành xây dựng các kế hoạch tổ chức khảo sát; tổ chức nhiều cuộc hội nghị tập huấn, tọa đàm để trao đổi, bàn bạc về cách làm, bước đi; lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động, cách thức tổ chức phong trào, phát động đăng ký thi đua; chọn điểm chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo” để rút kinh nghiệm và tổ chức theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mô hình.

Qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” bước đầu gặt hái được một số kết quả quan trọng với những mô hình sáng tạo, thiết thực, góp phần làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã và đang phát huy tác dụng được phổ biến, nhân rộng như:  “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường” của MTTQ; mô hình “Ánh sáng quang phòng chống tội phạm”, ‘ Tiếng kẻng an ninh’ của Công an; vận động nông dân hiến đất xây dựng các công trình công cộng, giao thông nông thôn của các Ban ngành đoàn thể; mô hình “5 không - 3 sạch”, “Hũ gạo tình thương”, “ Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh...Các mô hình này tiếp tục được thành phố và và cơ sở duy trì thực hiện hiệu quả tại các địa phương. Trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, các xã đã xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp như: mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn và để rác đúng nơi quy định”; “Chống rác thải nhựa”; “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường”; “Tổ nhân dân tự quản hạn chế sử dụng túi nilon”; “Thùng rác hữu cơ từ nhà bếp”; “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và cột cờ kiểu mẫu”....qua đó đã góp phần tạo vẽ mỹ quan sáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn các xã quản lý.

Để phong trào thi đua “Dân vận  khéo” trong xây dựng nông thôn mới được triển khai một cách mạnh mẽ, thiết thực; tổ chức dân vận, Mặt trận, đoàn thể thành phố Mỹ Tho và các xã đã tập trung công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và là một cuộc cách mạng toàn diện ở nông thôn, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu bền, từ đó giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông suốt thực hiện.

 Vai trò công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới được thể hiện qua việc vận động nhân dân sức người sức của để xây cầu, làm đường nông thôn, cất nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế…, trong đó nòng cốt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Điển hình, trong năm 2022, MTTQ TP Mỹ Tho đã xây dựng 20 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 4 căn nhà đại đoàn kết trị giá khoảng 1 tỷ đồng cho những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Từ việc được hỗ trợ xây dựng căn nhà vững chắc, có chổ ở ổn định, giúp cho nhiều gia đình an tâm sản xuất, góp phần cùng địa phương thực hiện và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

Trong năm 2022, MTTQ TP Mỹ Tho còn phối hợp với các đoàn thể cùng các tổ chức thành viên, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo-việc làm. Thông qua các nguồn vốn liên kết từ các ngân hàng chính sách-xã hội, ngân hàng nông nghiệp, phát triển nông thôn và vốn tự giúp nhau, MTTQ và các đoàn thể TP Mỹ Tho đã huy động và hỗ trợ cho 1.604 lượt người có hoàn cảnh khó khăn vay vốn tín chấp để làm ăn với số tiền trên 28,9 tỷ đồng. Đa số các hộ được vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, đời sống gia đình từng bước đựơc nâng lên, qua đó chung tay xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhiều mô hình kinh tế, làm ăn có hiệu quả cũng được hỗ trợ thực hiện như: mô hình nuôi ếch, nuôi dê sinh sản, nuôi cá thương phẩm, cá kiểng; trồng cây ăn trái, trồng hoa, kiểng...với việc thành lập nhiều tổ hợp tác, tổ liên kết làm ăn thu hút đông đảo các lao động nông thôn tham gia, qua đó đã giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững và nhiều gia đình vươn lên làm giàu chính đáng...

Có thể nói, công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác tuyên truyền vận động của hệ thống Dân vận từ thành phố Mỹ Tho đến cơ sở có vai trò quan trọng, qua đó đã phát huy được sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Thới Sơn

 

                                                         Thanh Tùng


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: