Thành phố Mỹ Tho Triển khai tháng Tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2022
Phóng to Thu nhỏ

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng vừa triển khai Kế hoạch triển khai tháng Tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2022.

 

Mục đích của việc triển khai kế hoạch này là nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh ở môi trường, nhất là ở những nơi có mật độ chăn nuôi cao, các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ động vật, địa phương thường xuyên xảy ra bệnh. Hạn chế sự tồn lưu và phát tán mầm bệnh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi thú y.Nâng cao nhận thức của người dân về việc thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong hoạt động chăn nuôi thú y.

Phải có sự tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả của chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể các cấp. Phát huy vai trò của nguồn nhân lực địa phương, đảm bảo người trực tiếp phun xịt được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, trang thiết bị.Tổ chức, thực hiện đúng đối tượng, sử dụng thuốc sát trùng đúng nồng độ, thao tác thực hiện đúng kỹ thuật. Có sự hợp tác tích cực của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi thú y.Tổ chức kiểm tra, giám sát trong và sau quá trình thực hiện công tác tiêu độc khử trùng tại địa phương.

Thời gian thực hiện từ ngày 18/11/2022 - 10/12/2022. Phạm vi thực hiện gồm 09 đơn vị phường, xã: xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Trung An, Phước Thạnh và Thới Sơn, Phường 9, 10, Tân Long và chợ có buôn bán gia súc, gia cầm sống trên địa bàn thành phố.

Đối tượng trong diện được hỗ trợ thuốc sát trùng và tiền công phun xịt gồm: cơ sở chăn nuôi nông hộ có tổng số đơn vị vật nuôi của gia súc và gia cầm dưới 10 đơn vị vật nuôi. Chợ có buôn bán gia súc, gia cầm sống.

Đối tượng ngoài diện hỗ trợ gồm cơ sở chăn nuôi quy mô còn lại; cơ sở thu gom động vật; cơ sở ấp trứng gia cầm, thủy cầm; điểm tập trung trứng gia cầm; cơ sở giết mổ động vật tập trung.Chủ cơ sở chủ động mua thuốc sát trùng và tổ chức thực hiện dưới sự hướng dẫn, giám sát của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Đối tượng trong diện được hỗ trợ thì đội phun xịt thuốc sát trùng của địa phương thực hiện các bước như sau:Bước 1: Thông báo lịch tiêu độc khử trùng để chủ nuôi, ban quản lý chợ thực hiện vệ sinh cơ sở (quét dọn, thu gom phân rác, tẩy rửa,...) trước khi Đội đến phun xịt.Bước 2: Tổ chức phun xịt thuốc sát trùng sau khi chủ nuôi, ban quản lý chợ thực hiện vệ sinh cơ sở. Nếu khác với hình thức do Đội phun xịt thuốc sát trùng thực hiện thì phải có hướng dẫn, giám sát của chính quyền địa phương.

Đối tượng ngoài diện hỗ trợ thì chủ cơ sở phải thực hiện vệ sinh cơ sở, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trước khi thực hiện phun xịt thuốc sát trùng.Sử dụng thuốc sát trùng đúng nồng độ, thao tác thực hiện đúng kỹ thuật.

Thực hiện tổ chức giám sát, kiểm tra:

Đối tượng trong diện được hỗ trợ thuốc sát trùng và tiền công phun xịt: Phòng Kinh tế phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã (có phun xịt) tổ chức giám sát, kiểm tra. Số lượng thuốc sát trùng, nồng độ và cách sử dụng. Trong quá trình thực hiện, nếu có nhu cầu bổ sung số lượng thuốc sát trùng thì Ủy ban nhân dân phường, xã gửi văn bản đề nghị về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Kinh tế).

Đối tượng ngoài diện hỗ trợ:Cơ sở chăn nuôi ngoài diện hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát, kiểm tra.Các cơ sở ấp trứng gia cầm, thủy cầm; cơ sở thu gom động vật thực hiện theo hướng dẫn, giám sát và kiểm tra của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (qua Phòng Kiểm dịch động vật).Các cơ sở giết mổ động vật tập trung; điểm tập trung trứng gia cầm thực hiện theo hướng dẫn, giám sát và kiểm tra của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố./.

 

 

                                          Nhất Thi


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: