Khu phố 9, P.4 qua 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh”
Phóng to Thu nhỏ

Khu phố 9 là một trong những khu phố có mật độ dân cư đông đúc của phường 4, TP Mỹ Tho với 319 hộ, 1.687 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của nhân dân trong khu phố chủ yếu là lao động thủ công, lao động phổ thông và buôn bán nhỏ. Trong năm 2022, cán bộ và nhân dân khu phố 9, P.4  đã tích cực tham gia cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh”, qua đó đã đem lại nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

 

Ngay từ đầu năm 2022, Ban lãnh đạo khu phố 9, P.4, TP Mỹ Tho đã tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân nắm vững những chủ trương của Đảng về cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh”; Nghị quyết của Đảng ủy P.4, kế hoạch của Thường trực MTTQ P.4, Nghị quyết của chi bộ khu phố 9 về lãnh đạo tuyên truyền cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh”, qua đó giúp cán bộ và nhân dân khu phố thông suốt thực hiện.

Sau khi được tuyên truyền, Ban lãnh đạo khu phố 9, P.4 đã tập trung triển khai thực hiện 5 nội dung cuộc vận động gồm: đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, phát triển nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh gắn với thực hiện nội dung xây dựng đô thị văn minh. Kết quả trong năm 2022, cán bộ và nhân dân khu phố 9, P.4 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: giới thiệu cho Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho 54 lượt hộ vay số tiền gần 2 tỷ đồng  để mua bán, kinh doanh, nâng cao thu nhập gia đình; vận động tặng 70 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 21 triệu đồng; có 319 hộ gia đình đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; cuối năm qua bình xét có 298 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,41%; khu phố có 412 trẻ em trong độ tuổi đến trường được đến trường, đạt tỷ lệ 100%...Ban công tác mặt trận khu phố 9, P.4 còn quan tâm vận động nhân dân khu phố tự chỉnh trang nhà cửa, tham gia cải tạo lưới điện...Ban lãnh đạo khu phố 9, P.4 phối hợp với ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Ban công tác mặt trận kết hợp với cảnh sát khu vực thường xuyên củng cố các tổ nhân dân tự quản, hàng tháng duy trì sinh hoạt đều đặn, thực hiện tốt công tác quản lý hộ khẩu, kịp thời phát hiện và cảnh giác đối với những người lạ có biểu hiện nghi vấn.

Có thể nói, trong năm 2022, từ sự nỗ lực trong thực hiện cuộc vận động  “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh ”, khu phố 9, P.4 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó kịp thời động viên, hỗ trợ nhân dân khu phố tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại khu dân cư...

các tập thể, cá nhân của Khu phố 9, P.4 được khen thưởng trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

 

                                                                Thanh Tùng


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: