Nhiều kết quả nổi bật của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở thành phố Mỹ Tho
Phóng to Thu nhỏ

 

Thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, trong những năm qua, Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho phối hợp với Hội Nông dân thành phố, các cơ quan chức năng và các phường, xã  tiếp tục phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố, đưa phong trào này trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố hàng năm.

 

Để phong trào đạt hiệu quả cao, các ban ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể thiết thực hỗ trợ nông dân. Từ năm 2019 đến nay,thành phố tiếp tục thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Hội Nông dân với Ngân hàng Chính sách và xã hội chi nhánh Tiền Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tiền Giang, tạo điều kiện để nông dân được vay vốn đầu tư kinh doanh, sản xuất, trồng trọt chăn nuôi... Tính đến nay, có 3.798 nông dân được hỗ trợ vốn với tổng dư nợ trên 212 tỷ đồng.

Hàng tháng, quý, thông qua sinh hoạt cơ sở hội, chi, tổ hội, tổ tiết kiệm vay vốn, tổ liên doanh vay vốn... hội Nông dân phường, xã đã lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, chương trình cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, xây dựng nông thôn mới, việc tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, từ năm 2019 đến năm 2022, Phòng Kinh tế thành phố đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Hội Nông dân thành phố và phường, xã tổ chức 266 cuộc tập huấn về các biện pháp canh tác và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng;tập huấn thu gom bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; phòng chống hạn mặn trên cây trồng, các giải pháp phòng chống hạn, mặn bảo vệ trên vật nuôi; hướng dẫn vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trong chăn nuôi...  

Thông qua phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” đã góp phần cung cấp một lượng lớn hàng nông sản nguyên liệu hàng hóa phục vụ nhu cầu chế biến xuất khẩu, đồng thời còn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau giảm khó vươn lên làm giàu chính đáng. Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho đã hướng dẫn cách làm ăn, giúp đỡ vốn, vật tư, cây con giống, tạo cơ hội cho 1.795 lượt hộ nghèo có điều kiện phấn đấu vươn lên thoát nghèo, trong đó có 96 hộ khó khăn đã  vươn lên ổn định cuộc sống, trở thành hộ khá, hộ giàu.

Phong trào cũng vận động hội viên và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia thực hiện được 36 công trình giao thông nông thôn ở địa phương với tổng kinh phí xây dựng công trình gần 13.531.000.000 đồng; trong đó ngân sách nhà nước trên 10.063.000.000 đồng, nhân dân đóng góp 3.468.000 đồng,hiến trên 500m2 đất và tham gia 2.250 ngày công. Qua đó góp phần vào việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Chỉ tính riêng năm 2022, thành phố có 6.128 nông dân đăng ký tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, qua bình xét có 4.698 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, cấp trung ương 42 hộ, cấp tỉnh 398 hộ, cấp thành phố 945 hộ, cấp phường, xã 3.313 hộ.

Có được những kết quả tích cực nêu trên, là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp hỗ trợ nhiệt tình của các ngành, đoàn thể, và sự nỗ lực không ngừng của các hộ sản xuất, kinh doanh đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý và điều hành sản xuất hợp lý.

Mô hình trồng hoa tươi ở xã Mỹ Phong

 

 

                                          Nhất Thi


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: