Thành phố Mỹ Tho-Lan tỏa các mô hình học tập và làm theo Bác trong đoàn viên thanh niên
Phóng to Thu nhỏ

Trên cơ sở kế hoạch học tập, quán triệt kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hằng năm theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang, Thành Đoàn Mỹ Tho thường xuyên tuyên truyền đến các đoàn viên thanh niên về các nội dung học tập và làm theo Bác thông qua hệ thống tổ chức đoàn từ thành phố đến cơ sở.

 

Đặc biệt phát huy ưu thế của mạng xã hội facebook, zalo, Thành Đoàn Mỹ Tho và đoàn các xã, phường thường xuyên đăng tải các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoạt động tiêu biểu của đoàn cơ sở, các điển hình thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.

Cùng với đó, Thành Đoàn Mỹ Tho còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu, các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, đa dạng hóa các phong trào hoạt động cách mạng của đoàn nhằm hướng đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động học tập và làm theo Bác do đoàn tổ chức và phát động như: thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tích cực trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, hoạt động an sinh xã hội, xung kích bảo vệ Tổ quốc, sáng tạo và có khát vọng trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng... 

Đoàn TNCS HCM các xã, phường đã chú trọng tìm, bổ sung nhiều nội dung phong phú, cập nhật những câu chuyện kể về Bác đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tại các buổi sinh hoạt, các chi đoàn đã dành thời gian thích hợp để giới thiệu những nội dung cơ bản các tác phẩm của Bác, các tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành.

Đối với các cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố Mỹ Tho, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên hình thành những đức tính tốt đẹp, bồi đắp tâm hồn giàu lý tưởng và lòng yêu thương con người, góp phần xây dựng lớp thanh niên ưu tú, tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam “Khỏe về chất”, “Cao về trí tuệ”, “Đẹp về lối sống”…, xứng đáng là người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức ĐoànTNCS HCM ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Từ các phong trào hoạt động cách mạng của đoàn đã xuất hiện nhiều đoàn viên thanh niên tiêu biểu, là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Những tấm gương đó cũng chính là hình ảnh tuyên truyền đẹp để lan tỏa trong đoàn viên thanh niên. Qua đó đã nâng cao nhận thức của đông đảo đoàn viên thanh niên trong học tập và làm theo Bác, từng bước đưa học, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên. 

Để nhân rộng các mô hình trong học, làm theo Bác, hàng năm, Thành Đoàn Mỹ Tho đã xây dựng kế hoạch và lựa chọn các mô hình mang ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong học tập và làm theo Bác. Từ hoạt động của mô hình điểm, Thành Đoàn Mỹ Tho đã triển khai kế hoạch nhân rộng tới các đơn vị phường, xã nhằm lan tỏa những hành động đẹp, thiết thực trong học tập và làm theo Bác tới đông đảo đoàn viên thanh niên.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác, trong thời gian tới, Thành Đoàn Mỹ Tho tiếp tục thực tổ chức học tập các chuyên đề về Bác cho từng đoàn viên thanh niên; cụ thể hóa các nội dung học tập một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện gắn với những hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày của mỗi đoàn viên thanh niên. Tổ chức đăng ký, hướng dẫn và lấy tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm. 

Thường xuyên quan tâm theo dõi, phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu và tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.

Đoàn viên, thanh niên thành phố Mỹ Tho học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Thùy Linh


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: