TPMT tập huấn công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu- xã Tân Mỹ Chánh.
Phóng to Thu nhỏ

 

Ngày 24 tháng 10, Uỷ ban MTTQ TP Mỹ Tho tổ chức hội nghị tập huấn công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu- xã Tân Mỹ Chánh. Trên 50 đại biểu gồm: lãnh đạo Đảng uỷ- UBND, Ban Thường trực MTTQ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội xã, Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban Công tác mặt trận 6 ấp của xã Tân Mỹ Chánh tham dự tập huấn.

 

Tại buổi tập huấn, đại biểu được triển khai Kế hoạch số 157 ngày 20/10/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ TP Mỹ Tho về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu- xã Tân Mỹ Chánh; hướng dẫn về thời gian và hình thức lấy ý kiến; các bước lấy ý kiến; tổng hợp kết quả…

Theo kế hoạch, từ ngày 25/10 đến ngày 7/11/2022, xã Tân Mỹ Chánh sẽ thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với 3.532 hộ dân của xã và sẽ tổng hợp kết quả báo cáo về MTTQ TP Mỹ Tho chậm nhất vào ngày 9/11/2022.

Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể cuả nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

 

 

                                                                 Thanh Tùng


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: