Thông báo xã Tân Mỹ Chánh đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
Phóng to Thu nhỏ

Kính gửi: Toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao và Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Thành ủy Mỹ Tho ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 09 tháng 8 năm 2021 về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Mỹ Tho đến năm 2025.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho đã đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xã Tân Mỹ Chánh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022 và được phê duyệt tại Công văn số 459/UBND-KT ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Đến nay, Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Chánh đã cơ bản hoàn thành 04 quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, gồm:

1. Đạt chuẩn quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2021 phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025, đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí.

2. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt 70,8 triệu đồng, cao hơn 10% so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao.

3. Có ít nhất một mô hình ấp thông minh: xã chọn ấp Bình Phong để xây dựng mô hình ấp thông minh đáp ứng các điều kiện về Hạ tầng chuyển đổi số: Có hạ tầng mạng băng rộng cố định (cáp quang), mạng băng rộng di động (3G/4G/...) phủ khắp 100% địa bàn ấp; Có 03 sản phẩm OCOP được đăng ký tài khoản và có sản lượng giao dịch thực tế trên sàn giao dịch thương mại điện tử Voso.vn; Có 02 mô hình sản xuất có ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Có hệ thống camera giám sát an ninh tại các cửa ngõ ra/vào địa bàn ấp Bình Phong.

4. Đạt tiêu chí quy định tại xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực:

- Kiểu mẫu trong lĩnh vực tổ chức sản xuất: HTX DVNN TMC cơ bản đáp ứng 04 yêu cầu: quy mô 100 thành viên trở lên; có dự án liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh; có lợi nhuận trước thuế trên 50 triệu đồng, lợi ích mang lại cho thành viên đạt mức tối thiểu 100 triệu đồng/ năm trong 3 năm liên tục.

- Kiểu mẫu trong lĩnh vực sản xuất: Ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao, hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; có ứng dụng mô hình VietGap, công nghệ thông tin; hiệu quả kinh tế của mô hình tăng trên 15% so với các hình thức sản xuất khác.

- Nổi trội về chuyển đổi số: Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tối thiểu 25%, đảm bảo tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt tối thiểu 25%, đảm bảo tối thiểu 95% văn bản đi được ký số theo quy định (trừ văn bản mật) và trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trên môi trường mạng.

- Nổi trội về An ninh trật tự: 03 năm liên trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy nổ) nghiêm trọng trở lên; các loại tội phạm xã hội và các vi phạm pháp luật khác được kềm chế so với cùng kỳ; không có tụ điểm phức tạp về ANTT và TNXH.

Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Chánh đã lập các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng dẫn tại Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Nay Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố được biết và đóng góp ý kiến đối với kết quả thực hiện 04 quy định  nông thôn mới kiểu mẫu của xã Tân Mỹ Chánh, Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2022 của xã Tân Mỹ Chánh được đăng trên trang thông tin điện tử của thành phố (http://mytho.tiengiang.gov.vn).

Mọi ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu của xã Tân Mỹ Chánh xin vui lòng gởi về Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố (thông qua Phòng Kinh tế, địa chỉ số 17 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Mỹ Tho) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định./.


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: