Thông báo công bố công khai quy họach sử dụng đất đến năm 2030 và kế họach sử dụng đất năm đầu của quy họach sử dụng đất thành phố Mỹ Tho
Phóng to Thu nhỏ

Thông báo công bố công khai quy họach sử dụng đất

Quyết định số 746/QD-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Báo cáo thuyết minh tổng hợp

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Mỹ Tho

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thành phố Mỹ Tho

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: