Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Mỹ Tho
Phóng to Thu nhỏ

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Mỹ Tho

Quyết định số 3857/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Mỹ Tho

Báo cáo Thuyết minh tóm tắt Kế họach sử dụng đất nărn 2022

Bản đồ Kế họach sử dụng đất năm 2022


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: