TP Mỹ Tho triển khai các văn bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Phóng to Thu nhỏ

Ngày 28 tháng 2, UBND TP Mỹ Tho tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho trên 100 đại biểu là thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố, lãnh đạo và công chức Thanh tra TP Mỹ Tho; hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và các trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố.

 Tại hội nghị, đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản như: Kế hoạch số 6302 ngày 06/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Mỹ Tho trong thời gian tới; Kế hoạch số 6340 ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;  Công văn số 283 ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc khắc phục những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 310 ngày 02/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho; Kế hoạch số 337 ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Mỹ Tho trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị triển khai các văn bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm giúp đại biểu nắm vững các văn bản có liên quan để xây dựng kế hoạch, bổ sung và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.


 


Thanh Tùng thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: