Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho tích cực tham gia đóng góp xây dựng chính quyền địa phương
Phóng to Thu nhỏ

Trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục tích cực tham gia đóng góp xây dựng chính quyền địa phương thông qua các cuộc tuyên truyền, vận động các nội dung như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 4955/KH-UBND ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về thực hiện chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho; Chủ đề năm 2022 của TP Mỹ Tho “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp”.... Kết quả đã tổ chức 12.609 cuộc tuyên truyền với 441.315 lượt người dự. Tổ chức ra mắt nhiều mô hình mới như: “Tổ nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền pháp luật ở cộng đồng dân cư” tại Phường 8; tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Phân loại rác thải tại nguồn”... để tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã triển khai Kế hoạch số 150/KH-MTTQ-BTT ngày 05/10/2022 về tổ chức tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022” trên địa bàn thành phố. Kết quả, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022 được tổ chức tại 122 khu dân cư vào ngày 11/11/2022; thông qua ngày hội ngoài việc khen thưởng, đã trao tặng 1.334 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, các tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng trị giá trên 267 triệu đồng. Ban vận động thành phố và phường, xã tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 1,5 tỷ đồng; tiến hành xây dựng mới 20 căn, sửa chữa 04 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí 995,77 triệu đồng; ngoài ra còn giúp khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo, trợ vốn làm ăn và tặng quà cho hộ nghèo với số tiến 310,9 triệu đồng. Tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và 02 Ban Hội đồng nhân dân giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước. Riêng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và phường, xã trong năm 2022 tổ chức giám sát 299 cuộc giám sát với các nội dung gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân thành phố như: việc thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc giải quyết thủ tục hành chính; các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm; công tác tuyển quân; công tác hộ tịch tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm lãng phí; công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.... Tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với phát triển du lịch của thành phố. Tại các kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đều tham gia phát biểu phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và góp ý xây dựng chính quyền thành phố.

Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định rằng trong năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” tại xã Tân Mỹ Chánh


Nhất Thi thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: