Kế hoạch Năm An toàn giao thông năm 2023
Phóng to Thu nhỏ

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho vừa ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Mục đích của việc triển khai thực hiện kế hoạch là nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Trong năm giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 60, khu vực cầu Rạch Miễu; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2023. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban An toàn giao thông thành phố Mỹ Tho và Ban An toàn giao thông các phường, xã, xây dựng kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dẫn các phường, xã cần tập trung thực hiện tốt 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2022 – 2026; Kế hoạch hành động số 215/KH-UBND ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới; ưu tiên thực hiện các mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thông; Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022–2026.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; kiên quyết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và chống tái lấn chiếm phạm vi phần đất dành cho đường bộ, đặc biệt là phần đất đã được đền bù giải phóng mặt bằng trên tất cả các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện...

Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện chiến dịch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, quá tải trọng, đi sai làn đường..., đặc biệt tập trung vào các đối tượng là lái xe tải, xe container, xe khách, xe mô tô, xe gắn máy; các hành vi tổ chức đua xe mô tô trái phép; chú trọng tuần tra lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an tuan toàn giao thông; xử lý nghiêm các lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh việc khai thác sử dụng hệ thống xử lí dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế (nạn nhân nhập viện, số liệu người chết, bị thương do tai nạn giao thông), Tài chính.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông thành phố Mỹ Tho và Ban An toàn giao thông các phường, xã đáp ứng yêu cầu của tình hình mới./.

Quốc 60 ùn tắc cục bộ vào những ngày lễ tết


Nhất Thi thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: