Thành phố Mỹ Tho triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phóng to Thu nhỏ

Thành ủy Mỹ Tho vừa triển khai Kế hoạch Kết luận số 45-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quan điểm chỉ đạo, thực hiện là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Quyết định số 287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường liên kết vùng, tiểu vùng, đóng góp hoàn thiện thể chế, chính sách điều phối phát triển vùng hiệu quả; thúc đẩy liên kết với các địa phương trong vùng. Trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố bám sát, cụ thể hóa 05 nội dung đã được định hướng trong Kết luận 45-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phù hợp tình hình của thành phố, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch tỉnh, thống nhất quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, với quan điểm: Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; tôn trọng quy luật tự nhiên và điều kiện thực tế của thành phố; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và hệ sinh thái tự nhiên. Mỗi lĩnh vực phát triển có tính tích hợp cao nhất đối với những lĩnh vực khác, hướng tới tăng hiệu quả chung và đảm bảo tính cân đối, ổn định, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Huy động đa dạng các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của thành phố gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế. Phát triển nông nghiệp bền vững, an toàn, phù hợp nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái. Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Phát triển nhanh, hài hòa giữa các khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện đại theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn trước thiên tai; trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, nước sạch, thủy lợi, giáo dục, y tế, ...

Mục tiêu tổng quát như sau: việc quy hoạch vùng sẽ tạo sự liên kết để hình thành trung tâm đầu mối về nông sản. Hướng tới khai thác tiềm năng những vùng nông thôn có điều kiện phát triển thành các vùng du lịch sinh thái sau này. Phát triển thương mại điện tử để thành phố trở thành đầu mối chính trong tỉnh; từng bước phát triển chuỗi đô thị ven sông Tiền phù hợp điều kiện của địa phương. Tập trung đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển giao thông tuyến, như: Đường Nguyễn Công Bình nối dài (điểm đầu là đường Phạm Hùng, điểm cuối là đường tỉnh 870); Đường tỉnh 870B nối dài (điểm đầu là đường Phạm Hùng, điểm cuối là đường nhánh rẽ vào cao tốc); Đường thành phố Hồ Chí Minh - Long An - Tiền Giang (điểm đầu là vòng xoay Trung Lương, điểm cuối là huyện Chợ Gạo (còn tiếp tục kết nối qua huyện Châu Thành để kết nối với tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh); Đường Hùng Vương nối dài (điểm đầu là đường Hùng Vương - Quảng trường, điểm cuối là Quốc lộ 1 - ngã tư Lương Phú); Đường Vành đai 3 (điểm đầu là Quốc lộ 50, điểm cuối là Quốc lộ 1 - ngã tư Lương Phú); Đường tỉnh 879 (điểm đầu là đường Nguyễn Văn Giác, điểm cuối là đường Vành đai 3); Đường tỉnh 879B (điểm đầu là đường Nguyễn Trung Trực, điểm cuối là đường tỉnh 877C); Đường tỉnh 877C (điểm đầu là đường 879, điểm cuối là đường huyện 26B); Đường huyện 26B (điểm đầu là đường Quốc lộ 50 - ĐH89, điểm cuối là đường tỉnh 879C). Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh mời gọi đầu tư xây dựng: 02 nhà máy xử lý nước thải phía Đông và phía Tây thành phố theo quy hoạch của tỉnh.
Phát triển thành phố Mỹ Tho là một trong những trung tâm du lịch, thương mại - dịch vụ, logistics khu vực Bắc sông Tiền. Đặc biệt, chú trọng việc phát triển bất động sản xanh, bất động sản du lịch xung quanh trung tâm du lịch chính.

Mục tiêu cụ thể như sau: tỷ lệ đô thị hóa đạt 80%; có 100% xã giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 100% xã giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 65%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên 42%. Cơ sở giáo dục đạt chuẩn: 80% mầm non, 90% tiểu học, 80% trung học cơ sở. Đạt 2,94 bác sĩ/vạn dân, 1,99 giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%. Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch đạt 100%, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại từ đô thị và công nghiệp đạt 100%.

Tầm nhìn đến năm 2050 như sau: xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành trung tâm khu vực phía Bắc sông Tiền. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thính ứng với biến đổi khí hậu. Tận dụng tốt các phát triển hạ tầng qua địa bàn, như: đường cao tốc, quốc lộ, đề xuất nâng cấp làm mới huyện lộ nhằm đẩy mạnh phát triển các hành lang kinh tế về thương mại - dịch vụ công nghiệp - đô thị; xây dựng hình thành cơ sở văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế và thể dục - thể thao có quy mô cấp vùng. Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh, gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường nông sản cả ở trong nước và ngoài nước; bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Phát huy lợi thế từng địa phương, tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển như sau: phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối của thành phố với hệ thống giao thông của tỉnh và khu vực. Thu hút đầu tư các ngành nghề tạo ra các sản phẩm công nghiệp theo hướng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Không tiếp nhận các ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích các cơ sở công nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất. Xác định phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cần được cụ thể hóa trong các nhiệm vụ, giải pháp tái cấu trúc nền kinh tế, thực hiện kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp, kinh tế đô thị phải theo tiếp cận thuận thiên có kiểm soát, nhân rộng các mô hình đô thị thông minh, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; đây là cơ sở cho phát triển bền vững của thành phố. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước. Khai thác, sử dụng nguồn nước phù hợp với phân vùng và bảo vệ chức năng nguồn nước; kiểm soát và hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm. Chủ động kiểm soát triều cường, hạn mặn, phòng, chống sạt lở bờ sông.

Giải pháp về huy động nguồn lực như sau: sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án ưu tiên, nhất là các dự án tạo sức lan tỏa trong phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, công - nông nghiệp. Tận dụng các nguồn vốn khác, ngoài vốn đầu tư công. Thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, vốn tư nhân thông qua các hình thức đối tác công - tư (PPP) để phát triển hạ tầng, các ngành có lợi thế và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; thu hút có chọn lọc các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, thúc đẩy liên kết ngân hàng, doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến lên mức độ 4, phát triển chính quyền điện tử ở tất cả các cơ quan chính quyền. Đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, tái định cư, tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho nhà đầu tư, nhà thầu.
Tăng cường tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tư chiến lược, các thị trường đầu tư lớn; tổ chức các buổi trao đổi với các nhà đầu tư tiềm năng, các hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng lớn của các quốc gia đang có chính sách chuyển dịch dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp cận với các tổ chức phi chính phủ, vận động tài trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội, thúc đẩy nâng cao tính bền vững an sinh xã hội, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ để thu hút dự án quy mô lớn, thời gian triển khai dài hơn và có tính bền vững, ưu tiên các dự án phúc lợi cộng đồng.

Giải pháp về cơ chế, chính sách như sau: tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quy hoạch. Thực hiện phân cấp, phân quyền và xây dựng cơ chế phù hợp thẩm quyền của thành phố cho các địa phương, thuận lợi trong huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cũng như các công trình hạ tầng kết nối giữa các trung tâm phát triển của địa phương với hệ thống hạ tầng thành phố, hệ thống hạ tầng tỉnh. Quan tâm đầu tư các khu vực khó khăn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận bình đẳng nguồn lực, cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản. Thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù trong điều kiện của thành phố để chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cân đối, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tổ chức không gian phát triển các hành lang kinh tế và hệ thống đô thị phải gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; gắn kết giữa đô thị và nông thôn; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Giải pháp về khoa học công nghệ như sau: hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp công nghệ cao để gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với nghiên cứu, đào tạo, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu cơ bản dựa trên nhu cầu ngành tại các trường đại học và cao đẳng; bố trí nguồn ngân sách phù hợp cho đầu tư khoa học và công nghệ, ưu tiên thực hiện các giải pháp và dự án tạo ra tác động lớn nhất từ nguồn vốn được giao. Thực hiện cơ chế, chính sách hợp lý, đồng bộ để thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp lớn, các tổ chức quốc tế đầu tư hay cùng đầu tư, tài trợ xây dựng các viện, trung tâm nghiên cứu nông nghiệp tầm quốc gia, khu vực tại thành phố. Phát triển khoa học - công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất để gia tăng năng suất, nâng cao hàm lượng khoa học và giá trị gia tăng của sản phẩm. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ; qua đó, chuyển từ sản xuất sản phẩm thô sang sản phẩm tinh, sản phẩm thay thế nhập khẩu. Chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ mới; làm chủ và nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao./.

Xã Tân Mỹ Chánh ra mắt xã nông thôn mới kiểu mẫu


Nhất Thi thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: