Thông báo về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Phóng to Thu nhỏ

Xem Thông báo

Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)


UBND THÀNH PHỐ MỸ THO thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: