Ban chấp hành Đảng bộ TP Mỹ Tho: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022, phấn đấu nỗ lực thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Phóng to Thu nhỏ

Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Mỹ Tho, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân thành phố, các chỉ tiêu của thành phố đã thực hiện đạt, vượt so với Nghị quyết; giữ vững ổn định chính trị; duy trì tốc độ phát triển kinh tế khá cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoạt động của hệ thống chính trị được phát huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên

Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2022, TP Mỹ Tho đã đạt được nhiều kết quả khả quan như: tổng giá trị sản xuất đạt trên 52.929 tỷ đồng tăng 8,54% so năm 2021; Tổng vốn đầu toàn xã hội thực hiện 10.075 tỷ đồng, đạt 100,15% so nghị quyết; Thu nhập bình quân đầu người đạt 98,5 triệu đồng/người/ năm, đạt 100% so Nghị quyết; Tổng thu ngân sách trên 940 tỷ đồng, đạt 109,8% so nghị quyết; Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đạt 100% so Nghị quyết; Giải quyết việc làm cho 5.500 lao động, đạt 100% so Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo ( có văn bằng, chứng chỉ ) đạt 35,1%, đạt 100,29% so Nghị quyết; đảm bảo tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; Kết nạp 127 đảng viên mới, đạt 115% so Nghị quyết.

Công tác xây dựng nông thôn mới: Công tác chỉ đạo điều hành được tập trung triển khai những giải pháp củng cố, nâng chất 19 tiêu chí nông thôn mới, đến cuối năm 2022 có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Đối với việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu: kết quả xã Mỹ Phong đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao ( vào tháng 3/2022 ); xã Tân Mỹ Chánh được công nhận và đã tổ chức lễ công bố Quyết định đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu ( trong tháng 12 năm 2022 ).

Công tác quản lý trật tự xây dựng được tập trung thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, đã góp phần lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn; Công tác giải tỏa hàng lang an toàn giao thông đô thị: tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện công tác chỉnh trang, lặp lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội: Hoạt động giáo dục được quan tâm đầu tư; hệ thống trường học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông được xây dựng và phát triển rộng khắp địa bàn với 61 trường (30 trường mầm non; 19 trường tiểu học; 10 trường THCS; 02 trường phổ thông có nhiều cấp học). Hiện có 35/51 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 68,6%) với cơ sở vật chất được đầu tư, sửa chữa khang trang, sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa giáo dục góp phần quan trọng trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố

Ngành y tế: Trong năm, hoạt động khám, điều trị bệnh cho nhân dân ở các tuyến được thực hiện tốt; công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh nguy hiểm được quan tâm triển khai, thực hiện từ thành phố đến cơ sở, góp phần hạn chế thấp nhất bùng phát dịch. Dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát tốt; thành phố quan tâm thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng quy định, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng.

Đối với lĩnh vực quốc phòng-an ninh: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng theo nghị quyết, kế hoạch đề ra; công tác sẵn sàng chiến đấu luôn được duy trì và thực hiện nghiêm túc, bảo vệ an ninh tuyệt đối các ngày lễ lớn; tổ chức tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, xây dựng chính quy. Công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang được triển khai toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang tiếp tục được nâng lên. Lãnh đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phường, xã trong khu vực phòng thủ và phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Các tổ chức đoàn thể duy trì tốt các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, đã huy động được trên 28,9 tỷ đồng, giúp cho 1.604 lượt người vay để làm vốn mua bán, sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình. Đa số các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích làm ăn có hiệu quả, cải thiện cuộc sống gia đình. Mặt trận Tổ quốc thành phố và các xã, phường đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 1,5 tỷ đồng đạt 100% so kế hoạch; đồng thời vận động các tổ chức và các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng được 20 căn nhà đại đoàn kết số tiền 940 triệu đồng; sửa chữa 4 căn với số tiền trên 55 triệu đồng. Hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng đoàn viên, hội viên. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giữa các ngành, đoàn thể và phường, xã được triển khai chặt chẽ. Tập trung lãnh đạo Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng các cấp; củng cố tổ chức và đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tham mưu về công tác dân vận, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp với Ủy ban nhân dân và các cơ quan trong hệ thống chính quyền có sự đồng bộ, thiết thực.

Với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Thành ủy Mỹ Tho đề ra những chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện như: Thu nhập bình quân đầu người, tính theo mức sống 101,3 triệu đồng/người/năm; Tổng thu ngân sách nhà nước là 891 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 10.500 tỷ đồng; Giải quyết việc làm cho 5.500 người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo (có văn bằng chứng chỉ) là 36%; Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,55% ( theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 ); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 6,6%; Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu về số lượng và chất lượng; Đảm bảo tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98%, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%;  Kết nạp tối thiểu 130 đảng viên và phấn đấu đạt tỷ lệ theo  Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 01/11/2022 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ TP Mỹ Tho, của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, thành phố sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

xã Tân Mỹ Chánh ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu


Thanh Tùng thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: