TP Mỹ Tho phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số.
Phóng to Thu nhỏ

Thực hiện Kế hoạch số 394 ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số  giai đoạn 2022-2025, ngày 18/1/2023, UBND TP Mỹ Tho ban hành và triển khai kế hoạch số 209 về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số  giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng việc phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số.

Để phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số, TP Mỹ Tho tập trung thực hiện các hoạt động như: về thể chế: phối hợp tỉnh xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật trong từng ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số của TP Mỹ Tho; chú trọng xây dựng các chính sách để nâng tỷ lệ hoạt động trực tuyến chiếm tối thiểu 50% các hoạt động trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, ngành, lĩnh vực. Triển khai Chiến lược phát triển hạ tầng số: đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối số cho người dân. Đẩy nhanh tốc độ phủ mạng cáp quang, mạng di động băng thông rộng đến tất cả các khu phố, ấp;  tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, đặc biệt ở khu vực các xã nông thôn mới; nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng, phủ sóng chất lượng ở các vùng trắng, vùng lõm về kết nối mạng băng thông rộng. Triển khai nền tảng địa chỉ số, bản đồ số tạo hạ tầng mềm cho phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia.

Về dữ liệu số: phối hợp tỉnh triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia; Triển khai kế hoạch phát triển dữ liệu trong các lĩnh vực trọng điểm: nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, lao động, công nghiệp và thương mại, xây dựng, văn hóa, thể thao và du lịch. Bảo đảm dữ liệu được tạo lập tuân thủ theo định dạng máy đọc được, sẵn sàng khả năng chia sẻ, khai thác, sử dụng một cách dễ dàng.

Về An toàn thông tin mạng và an ninh mạng: thành phố phối hợp tỉnh và các ngành có liên quan thực hiện các nội dung như: triển khai Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, đảm bảo yêu cầu an toàn thông tin mạng mặc định ngay từ khâu thiết kế, xây dựng khi phát triển các hạ tầng số, nền tảng số; Triển khai phổ cập dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản giúp người dân phòng, tránh và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, rủi ro và sự cố mất an toàn thông tin mạng; Triển khai dịch vụ an toàn thông tin mạng chuyên nghiệp giúp tổ chức, doanh nghiệp thực hiện mô hình bảo vệ 04 lớp; Triển khai Đề án đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số; Triển khai Nghị định về định danh và xác thực điện tử sau khi được ban hành. Triển khai Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh làm nền tảng chuyển đổi số; Bảo đảm, xác thực thông tin trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối để phục vụ việc xác nhận mức độ bảo đảm, xác thực của danh tính số của người dân.

Về Nhân lực số: thành phố phối hợp với tỉnh và các ngành có liên quan thực hiện các nội dung như: triển khai nền tảng số kết nối các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, đào tạo và đào tạo lại kỹ năng số cho người lao động, kết nối cung cầu thị trường lao động; Triển khai Chương trình dạy và học về kỹ năng số trong giáo dục tiểu học và phổ thông. Chú trọng tập huấn, đào tạo giáo viên và trang bị đủ thiết bị, robotics, phần mềm. Khuyến khích các cơ sở giáo dục phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng số, STEM/STEAM, robotic để triển khai; Triển khai mạng lưới hệ thống thư viện điện tử, các nền tảng tài nguyên giáo dục mở;  Triển khai nền tảng quản lý nội dung học tập quốc gia; Nền tảng quản lý học tập quốc gia.

Thành phố còn quan tâm phát triển Kỹ năng số, công dân số và văn hóa số: phối hợp tỉnh và các ngành có liên quan triển khai Nền tảng học trực tuyến mở về kỹ năng số; Tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng số cơ bản, kỹ năng số nâng cao, kỹ năng kỹ thuật cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, công nghệ thông tin và chuyên trách chuyển đổi số và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Đào tạo đạt chuẩn kỹ năng số cho sinh viên, học sinh trong các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông; Triển khai các chương trình thúc đẩy phát triển công dân số rộng khắp, mỗi người dân tuổi thành niên đều có danh tính số, tài khoản số, phương tiện số và được đào tạo, tập huấn về kỹ năng số. Đẩy mạnh triển khai các chương trình hỗ trợ, phổ cập kết nối số cho người dân. Khuyến khích người dân sử dụng các thiết bị IoT để quan trắc, giám sát phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình; Tổ chức triển khai các chương trình phát triển văn hóa số sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân truy cập Internet, đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ số mà trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế số, giáo dục số, sử dụng các mạng xã hội, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác tiện ích, tài nguyên số trên Internet. Hướng dẫn người dân về các kỹ năng an toàn, bảo mật thông tin cơ bản để có thể tự bảo vệ tài khoản, dữ liệu của mình trên không gian số. Triển khai Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân, tạo kênh độc lập thu thập, tổng hợp ý kiến phản ánh, đánh giá của người dân liên quan đến mọi vấn đề đời sống kinh tế, xã hội.

Thành phố tập trung phát triển Doanh nghiệp số: phối hợp tỉnh và các ngành có liên quan  triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam;  Đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và logistic chuyển đổi số; Chương trình hỗ trợ các cơ sở, cửa hàng bán lẻ chuyển đổi số; Chương trình hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi số, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Triển khai Nền tảng quản trị tổng thể, Nền tảng kế toán dịch vụ, Nền tảng tối ưu hóa chuỗi cung ứng, Nền tảng thương mại số nông nghiệp, Nền tảng trí tuệ nhân tạo, Nền tảng trợ lý ảo, Nền tảng thiết bị IoT.

Bên cạnh đó, thành phố cũng quan tâm thực hiện việc Thanh toán số: phối hợp tỉnh và các ngành có liên quan triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 – 2025; Triển khai Chương trình thúc đẩy dịch vụ Mobile-Money, tập trung ưu tiên ở các địa bàn có tỷ lệ phổ cập dịch vụ ngân hàng còn ở mức thấp. Hướng dẫn, triển khai Chương trình hỗ trợ bệnh viện, trường học thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số quản trị hoạt động của đơn vị; Triển khai Nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia, kết nối, liên thông với toàn bộ các cơ quan thuế, cho phép thanh toán hóa đơn điện tử, rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch điện tử.

Công an TP Mỹ Tho thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân.


Thanh Tùng thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: