Anh Cao Hoàng Công - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Long học tập và làm theo lời Bác
Phóng to Thu nhỏ

Gần 15 năm tham gia thực hiện công tác xã hội, anh Cao Hoàng Công- Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Long từng đảm nhiệm công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau của địa phương như: Cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn TNCS HCM phường; Chủ tịch Hội Nông dân, kiêm cán bộ Đài Truyền thanh địa phương. Dù ở bất kỳ cương vị nào, anh Hoàng Công cũng luôn tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương và cấp trên phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Với cương vị là Chủ Hội nông dân phường Tân Long, anh Hoàng Công cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân phường đã cụ thể hóa các nội dung, chuẩn mực việc làm theo Bác thông qua các phong trào thi đua như: nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Trong đó, trọng tâm là tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nhằm tạo mối liên kết nông dân giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường ở địa phương, đến nay, Hội Nông dân phường Tân Long hỗ trợ trên 2 tỷ đồng cho 96 hội viên vay phát triển kinh tế. Thường xuyên giới thiệu các tấm gương nông dân khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu, những tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, những kiến thức cần thiết về khởi nghiệp cho cán bộ, hội viên nông dân học tập, thực hiện theo.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa; giữ vững và nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh là một trong những hoạt động trọng tâm, xuyên suốt của Hội Nông dân phường Tân Long.

 Trong quý 3 năm 2022, anh Công cùng Ban chấp hành Hội Nông dân phường Tân Long chủ động phối hợp với UB MTTQ VN phường và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh vận động hội viên nông dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát động hội viên tham gia đăng ký thực hiện “Gia đình nông dân văn hoá”. Ra quân làm vệ sinh tuyến đường nông dân tự quản Khu phố Thuận Hà. Duy trì mô hình đảm bảo vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư và trong nuôi trồng thuỷ sản. Vận động bè cá và ghe tàu neo đậu giữ gìn vệ sinh chung, có biện pháp xử lý rác thích hợp. Vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang đô thị góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, trong thời gian qua, anh Công cùng Ban chấp hành Hội Nông dân phường Tân Long còn chủ động phối hợp với các ngành Quân sự, Công an tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương. Tích cực vận động con em hội viên nông dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và các chính sách an sinh xã hội địa phương.

Không chỉ tâm huyết với công tác Hội, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, anh Hoàng Công cùng Ban chấp hành Hội Nông dân phường Tân Long còn quan tâm và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua việc thành lập Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân, Hội đã hỗ trợ trên 02 tấn nông sản gồm: nhãn, bưởi da xanh, dừa xiêm, giới thiệu kết nối tiêu thụ trên 20 tấn thuỷ sản gồm: cá diêu hồng, cá basa, cá lăng,.. đồng thời phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể phường vận động các nhà hào tâm hỗ các loại nhu yếu phẩm trị giá gần 770 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, qua đó góp phần cùng với địa phương đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội cho người dân.

Bằng những những việc làm cụ thể, thiết thực, trong thời gian qua, anh Hoàng Công và tập thể Hội Nông dân phường Tân Long được các cấp, các ngành tuyên dương khen thưởng. Từ đó cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thật sự góp phần quan trọng trong việc khơi dậy ý chí, tinh thần sáng tạo, cần cù trong lao động và trong sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

 

Thùy Linh


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: