TP Mỹ Tho triển khai quán triệt thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử..
Phóng to Thu nhỏ

 

Ngày 22 tháng 6, UBND TP Mỹ Tho tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ông Nguyễn Thành Công- Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho chủ trì hội nghị.


 

Tại hội nghị, đại biểu được triển khai kế hoạch số 1648 của UBND TP Mỹ Tho về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt  phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, thành phố tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm thuộc 5 nhóm tiện ích như: hoàn thiện chính sách, pháp luậtvề phát triển cung cấp ứng dụng dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư trên địa bàn thành phố; phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế- xã hội; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ công dân số: phối hợp cung cấp định danh, tài khoản định danh điện tử cho công dân sử dụng các dịch vụ, tiện ích số do UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh xác thực và đảm bảo; phục vụ công tácchỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp…

Đại biểu còn được triển khai các Quyết định của UBND TP Mỹ Tho về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác; thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP Mỹ Tho.

 

 

                                                                    Thanh Tùng


Lịch công tác

Responsive Image
  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: