Phường 5 thực hiện tốt việc nâng chất phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xây dựng các danh hiệu văn hoá công cộng
Phóng to Thu nhỏ

Trong những năm gần đây, diện mạo Phường 5 ngày một thay đổi, khang trang hơn, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường 5 phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các danh hiệu văn hóa, trong đó có việc nâng chất các tiêu chí của Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Để quyết tâm giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường 5 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể phường, khu phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, trong đó có nâng chất 5 tiêu chí của phường đạt chuẩn văn minh đô thị để người dân cùng biết, hiểu và đồng lòng thực hiện.

Hàng năm, Phường 5 có 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, hiện toàn phuờng có gần 4.880 hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 97,17%. Hộ gia đình văn hóa được công nhận 3 năm liên tục có 4.581 hộ, đạt tỷ lệ 89,98%. Đến tháng 12 năm 2021, số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên của phường 5 có 6.421 người, đạt tỷ lệ 29,88% so với tổng số dân trên địa bàn, số hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao là 1.265 hộ, chiếm tỷ lệ 25,19% so với tổng số hộ trên địa bàn. Việc tổ chức triển khai cho hộ dân đăng ký gia đình văn hóa được các Ban công tác Mặt trận khu phố tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. Phường tổ chức biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu năm và 3 năm (2018 – 2021).

Hoạt động Nhà văn hóa Phường 5 được thực hiện dựa trên kế hoạch hoạt động năm của ngành văn hóa thông tin với các công việc cụ thể, đáp ứng nhu cầu văn hóa văn nghệ, hội họp của nhân dân. Hiện tại Nhà văn hóa đang duy trì và hoạt động có hiệu quả 6 câu lạc bộ sở thích (gồm: Câu lạc bộ Thơ, Câu lạc bộ thanh niên thành đạt trước 30 tuổi, Câu lạc bộ Nhảy Dân vũ, Câu lạc bộ Nhảy hiện đại, Câu lạc bộ Bóng bàn, Câu lạc bộ Cờ tướng). Hàng năm, Câu lạc bộ Thơ duy trì hoạt động và ra mắt tập Thơ Hương Chiều với kinh phí trên 15.000.000 đồng do hội viên và các thi hữu tham gia đóng góp. Câu lạc bô bóng bàn duy trì hoạt động hàng ngày, hàng năm câu lạc duy trì 2 giải chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 với kinh phí tự đóng góp của hội viên và vận động xã hội hóa. Câu lạc bộ thanh niên thành đạt trước 30 tuổi hiện là cánh tay đắt lực của Hội Khuyến học phường 5, các thành viên trong câu lạc bộ đã hỗ trợ và tạo nhiều sân chơi cho các em học sinh nghèo, khó khăn, cụ thể vào các dịp hè các thành viên câu lạc bộ hỗ trợ dạy kèm và dạy anh văn miễn phí, tổ chức các sân chơi như vui tết trung thu, hớt tóc từ thiện.

Các nhà văn hóa tại các khu phố đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh luôn duy trì và tổ chức các hoạt động như: hội nghị, tọa đàm, ngày hội, các hoạt động sinh hoạt của các đoàn thể, khu phố. Các thiết chế văn hóa tại các nhà văn hóa khu phố được đầu tư và thường xuyên củng cố, trong năm 2021, các khu phố đã tranh thủ nguồn từ xã hội hóa với tổng kinh phí trên 20.000.000đ để trang bị lại hệ thống bảng, biểu, âm thanh, cổng chào của khu phố, bàn, ghế,...

Cùng với sự phát triển chung của thành phố, Phường 5 đã động viên khai thác được các tiềm năng của địa phương, phát huy được sức mạnh nội lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, nâng dần mức sống của người dân, nâng mức thu nhập bình quân đầu người toàn phường hiện nay là 68.000.000 đồng/ người/ năm. Phường có trên 80% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên. Ban chỉ đạo giảm nghèo - việc làm phường đã ký kết liên tịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tiền Giang cho hộ vay vốn sản xuất kinh doanh, cho học viên đi học, qua đó giúp 935 lượt người vay số tiền trên 6,9 tỷ đồng để nâng cao mức sống, thu nhập ổn định. Hiện toàn phường còn 54 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 0,94%.

Phường 5 có trên 90% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nếp sống văn minh đô thị; văn hóa giao thông; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan; Tình hình an ninh chính trị luôn giữ vững, ổn định. Toàn phường có 16 con đường được công nhận con đường văn hóa, 9 cơ sở thờ tự được công nhân cơ sở thờ tự văn hóa.

Trong thời gian tới, Phường 5 sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân cùng với chính quyền, đoàn thể phường thực hiện các mục tiêu, kế hoạch được tỉnh, thành phố đề ra và nâng chất hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, Ban chủ nhiệm các khu phố văn hóa. Đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo hướng hiện đại, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân an tâm đầu tư vào sản xuất, mua sắm trang thiết bị, đổi mới quy trình sản xuất theo hướng tiếp cận công nghệ tiên tiến, đảm bảo đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm trên địa bàn. Đảm bảo tốt công tác quản lý đô thị. Tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài phố để đảm bảo mỹ quan đô thị, thực hiện tốt việc xử lý rác và đóng lệ phí rác trong nhân dân đạt 100%. Vận động thực hiện tốt đề án nếp sống văn minh đô thị của thành phố. Tiếp tục thực hiện chương giảm nghèo bằng nhiều biện pháp và từ nhiều nguồn vốn để giúp cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, hạ mức thấp nhất tỷ lệ hộ nghèo trong địa phương. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội. Giữ vững các danh hiệu đã được công nhận và giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Cẩm Linh


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: