Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 15/02/2019(19-02)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 250
  Tổng lượt truy cập: 907627

Chi tiết tin

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương
11/02/2019

Xác định rõ công tác phát triển công đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, có tính quyết định kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh. Hàng năm, LĐLĐ TP Mỹ Tho đều xây dựng và triển khai rộng rãi trong hệ thống công đoàn thành phố nội dung của kế hoạch phát triển công đoàn viên, củng cố nâng chất, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Để thực hiện công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đạt hiệu quả cao, vào cuối mỗi năm, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Mỹ Tho tiến hành rà soát các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn xếp loại cuối năm đạt khá hoặc đạt vững mạnh nhưng chưa bền vững, qua đó phân công từng thành viên trong thường trực phụ trách từng đơn vị cụ thể để theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ công tác nâng chất; đồng thời tiến hành rà soát những doanh nghiệp có đủ điều kiện để có kế hoạch vận động, tuyên truyền phát triển công đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Qua đó, từng thành viên trong thường trực được giao nhiệm vụ trực tiếp trao đổi với cấp ủy cơ sở về nguyên nhân hạn chế trong hoạt động công đoàn, đề nghị cấp ủy có Nghị quyết lãnh đạo nâng chất hoạt động của tổ chức công đoàn; đồng thời, cấp ủy lãnh đạo Ban chấp hành công đoàn cơ sở có kế hoạch củng cố, nâng chất và phân công cụ thể từng thành viên trong Ban chấp hành thực hiện tại cơ sở.

Song song đó, hàng tháng thông qua họp lệ Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; LĐLĐ thành phố còn trao đổi với Ban chấp hành công đoàn cơ sở về tình hình thực hiện phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong tháng, quý, năm tại cơ sở, qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Còn đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, nhất là doanh nghiệp có từ 40 lao động trở lên, thì Ban thường vụ LĐLĐ TP Mỹ Tho gửi thư ngõ đến Ban giám đốc doanh nghiệp và trực tiếp trao đổi, tuyên truyền về những lợi ích đối với người sử dụng lao động và người lao động khi thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Cụ thể trong năm 2018, TP Mỹ Tho đã thành lập mới 11 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, phát triển mới 1.068 công đoàn viên; nâng tổng số công đoàn cơ sở toàn thành phố đến cuối năm 2018 là 187 với 12.056 công đoàn viên.

Cùng với việc tăng nhanh về số lượng, hoạt động của các tổ chức công đoàn không ngừng được đổi mới nội dung, phương thức; đặc biệt là công tác nâng chất công đoàn cơ sở vững mạnh. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh vừa là tiền đề, vừa là điều kiện quyết định cho hoạt động công đoàn có hiệu quả. Bởi chính công đoàn cơ sở là nơi thể hiện rõ nét nhất, toàn diện nhất chức năng, nhiệm vụ và vai trò đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động.

Với quan điểm đó, thời gian qua, việc quan tâm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức công đoàn mà còn góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển mạnh.

Trong năm 2018, trên địa bàn TP Mỹ Tho có 14 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được củng cố nâng chất, trong đó từ trung bình lên khá 3 công đoàn cơ sở và từ khá lên vững mạnh 11 công đoàn cơ sở. Qua đánh giá cuối năm, có 149/176 công đoàn đạt loại vững mạnh trở lên (11 công đoàn cơ sở mới thành lập không xếp loại), chiếm tỷ lệ 84,66%.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, trong năm 2019 TP Mỹ Tho tiếp tục lấy tổ chức công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động; tập trung công tác phát triển công đoàn viên, củng cố nâng chất hoạt động của các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; chú trọng thành lập mới công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 40 lao động trở lên và nâng chất các công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh…

 

 

Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE