Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 15/02/2019(19-02)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 245
  Tổng lượt truy cập: 907622

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho với công tác bảo vệ trẻ em năm 2018
11/02/2019

Thực hiện chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, trong năm 2018, TP Mỹ Tho và 17 phường, xã đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ trẻ em trên địa bàn như: tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và  trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực; trợ giúp và tạo cơ hội để các em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực được tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển toàn diện.

Trong năm 2018, UBND và các ban ngành, đoàn thể thành phố và 17 phường, xã luôn quan tâm thực hiện tốt các mặt công tác như: tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học với các nội dung liên quan đến quyền cơ bản của trẻ em; tuyên truyền phổ biến các gương điển hình tiên tiến, việc làm tốt của các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ trẻ em; xây dựng, phát triển chương trình, sản xuất các sản phẩm truyền thông về bảo vệ trẻ em nhằm thay đổi hành vi của gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng về kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các kỹ năng cơ bản làm việc với trẻ em đối với đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các cấp, đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở ấp, khu phố, cụm dân cư; xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em các cấp; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em. Phối hợp tổ chức thực hiện tại các phường, xã 4 mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng như: Trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật; Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực và phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng.

Qua triển khai thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em, trong năm 2018, TP Mỹ Tho đạt được nhiều kết quả nổi bật như: hiện toàn thành có gần 2.700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được các ban ngành, đoàn thể bảo vệ chăm sóc; trong năm, có trên 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển toàn diện; trên 70% trẻ em được phát hiện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ bị tổn thương được can thiệp kịp thời; có trên 90% gia đình, nhà trường và trẻ em được nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về bảo vệ trẻ em; 100% cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp thành phố và cấp cơ sở được nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; trên 80% trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chỉnh hình và phục hồi chức năng, giáo dục và các dịch vụ cộng đồng; trên 90% trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa được chăm sóc…Với những kết quả đạt được trong năm qua, đã góp phần không nhỏ trong việc tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em trên địa bàn TP Mỹ Tho.

Để công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, TP Mỹ Tho tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh các hoạt động truyền thống, giáo dục, vận động cộng đồng xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện quyền trẻ em; tiếp tục thực hiện mô hình "Trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng", mô hình "Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng", Chương trình hành động vì trẻ em và Chương trình Bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em...

Ông Nguyễn Hoàn Đảm – Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

 

 

 

                                                Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE