Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 15/02/2019(19-02)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 242
  Tổng lượt truy cập: 907619

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho triển khai kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018
14/11/2018

UBND TP Mỹ Tho vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, các ban ngành thành phố và UBND phường, xã tăng cường tuyên truyền các nội dung như: Nghị quyết số 17 của Hộ nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Chỉ thị số 07 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 23 của UBND tỉnh Tiền Giang abn hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chết một cửa liên thông ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kế hoạch số 328 của UBND TP Mỹ Tho về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn TP Mỹ Tho năm 2018; Quyết định số 8172 của UBND thành phố ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã; Quyết định số 9669 của UBND TP Mỹ Tho ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố và UBND phường, xã… Và kịp thời nêu gương các cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác cải cách hành chính…

 

                                           Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE