Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 367
  Tổng lượt truy cập: 894061

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
28/12/2018

Thành ủy Mỹ Tho vừa triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 04 ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đưa người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi về nước. Đồng thời tập hợp được nguồn lao động có trình độ kỹ năng nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ gồm: tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm; tăng cường giới thiệu, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc đi làm việc ở nước ngoài; các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ chi phí;  thông tin về đời sống và công việc của những người lao động làm việc tại nước ngoài, khơi dậy ý chí vượt khó, vươn lên, chăm chỉ lao động, tích lũy vốn và kinh nghiệm để lập nghiệp sau khi trở về nước. Bên cạnh việc tuyên truyền diện rộng, các phường – xã cần xây dựng lực lượng cán bộ, cộng tác viên trực tiếp tuyên truyền với người lao động; tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho cán bộ từ thành phố đến cơ sở; chú trọng tư vấn trực tiếp cho người lao động, tư vấn tại các cơ sở dịch vụ việc làm, tại sàn giao dịch việc làm. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên là cán bộ các tổ chức đoàn thể, là viên chức các cơ sở đào tạo, để trực tiếp tự vấn, tuyên truyền người lao động, học sinh, sinh viên; xây dựng mạng lưới cộng tác viên là người thân của các gia đình có người lao động đi làm việc ở nước ngoài thành đạt, tích lũy được vốn để tuyên truyền trong người thân, họ hàng, láng giềng nơi cư trú.

Chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; mở rộng đối tượng vay vốn cho lao động đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ hiện hành đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, lao động là dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng; nắm rõ tình hình lao động, việc làm của địa phương, gắn với điều tra, rà soát cung lao động hàng năm khảo sát nhu cầu người lao động có nguyện vọng tham gia;  động viên, giáo dục người lao động tuân thủ pháp luật, tôn trọng cam kết trong hợp đồng và phong tục tập quán ở nước sở tại; nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, đơn vị cung ứng lao động trên địa bàn thành phố đi làm việc ở nước ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo cho người lao động được trang bị đầy đủ về ngoại ngữ, tay nghề, các kỹ năng cần thiết trước khi xuất cảnh; hỗ trợ người lao động thực hiện các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; theo dõi tình hình người lao động đang làm việc ở nước ngoài để có sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời khi cần thiết và cập nhật thông tin người lao động sau khi về nước để hỗ trợ tìm việc làm, khởi nghiệp khi có nhu cầu…

TP Mỹ Tho quyết tâm thực hiện kế hoạch này đạt hiệu quả, nhằm nâng cao số lượng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của người lao động và gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương; nâng cao chất lượng nguồn lao động, chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố.

 

                                  Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE