Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 347
  Tổng lượt truy cập: 894041

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho thực hiện tốt công tác xử phạt vi phạm hành chính.
26/11/2018

Trong thời gian qua, TP Mỹ Tho và các phường, xã đã quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm hành chính, qua đó hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thanh phố.

Để công tác xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật, UBND TP Mỹ Tho đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để tham mưu tốt trong công tác xử phạt vi phạm hành chính; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, môi trường, văn hóa thể thao, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng...chỉ đạo công an thành phố tăng cường tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; công khai hóa các quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại nơi cư trú, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân. Thành phố còn thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương và địa phương về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó có pháp luật về hành chính và xử phạt vi phạm hành chính. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố, trong 3 năm (  2016, 2017, 2018 ), TP Mỹ Tho và các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, thành phố và các phường, xã tổ chức trên 6.400 cuộc tuyên truyền với hình thức thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, tổ chức họp dân...với trên 257.000 lượt người; tổ chức tuyên truyền cho 39.616 lượt hộ dân; tổ chức 454 cuộc tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh- truyền hình thành phố và Đài truyền thanh các phường- xã. Nội dung tuyên truyền về Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97 của của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81 của Chính phủ; tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính....

TP Mỹ Tho còn quan tâm thực hiện nghiêm công tác xử phạt hành chính trên địa bàn quản lý. Cụ thể, trong 3 năm ( từ năm 2016-2018 ), cấp thẩm quyền thành phố ban hành 29.218 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền thu được qua xử phạt trên 10 tỷ đồng; cấp phường- xã ban hành 4.441 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền thu được qua xử phạt trên 2 tỷ đồng. Tình hình vi phạm hành chính trên  địa bàn thành phố xảy ra chủ yếu ở các lĩnh vực như: trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, thương mại, xây dựng...với các hành vi vi phạm cụ thể  như: điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chạy quá tốc độ quy định; kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường; sử dụng hung khí đâm, đánh nhau; uống rượu say gây mất trật tự công cộng; xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về chất thải; thực hiện không đầy đủ nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; xây dựng nhà không pháp và sai giấy phép...Bên cạnh đó, thành phố còn chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, hàng năm, thành phố đều ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch, quyết định...liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Từ đầu năm 2016 đến tháng 6/2018, TP Mỹ Tho đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành chính và đã tổ chức 18 cuộc kiểm tra tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP Mỹ Tho và tại UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, công tác xử phạt vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị đều thực hiện đúng quy định của pháp luật, việc giải quyết các hồ sơ đúng cơ sở pháp lý, áp dụng xử phạt đúng hành vi vi phạm...

Trong thời gian tới, TP Mỹ Tho và các phường, xã sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp trong công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm hành chính như: tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, qua đó giúp cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm khi thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân thành phố; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quản để đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản liên qua để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Ngành chức năng TP Mỹ Tho thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

                                                        Thanh Tùng

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE