Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 15/02/2019(19-02)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 218
  Tổng lượt truy cập: 907595

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho thực hiện Nghị quyết số 126 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
01/10/2018

UBND TP Mỹ Tho vừa triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường, xã tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, gắn công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chủ động phòng ngừa, tự kiểm tra rà soát, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí và các hành vi bao che, cản trở việc chống tham nhũng; thực hiện quy định của Nhà nước về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; rà soát, điều chỉnh bổ sung các tiêu chí thi đua khen thưởng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng nâng cao trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân đối với công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện nghiêm công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội…

 

 

                                           Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE