Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 139
  Tổng lượt truy cập: 875917

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho thực hiện đề án xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở giai đoạn 2016 – 2020
21/09/2018

Xác định được vai trò quan trọng của thiết chế văn hóa, thể thao, trong thời gian qua, thành phố Mỹ Tho quan tâm, chỉ đạo các phường - xã chú trọng đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân. Trong thời gian qua, thực hiện đề án “Xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở” giai đoạn 2016 – 2020, thành phố Mỹ Tho đã đầu tư một khoảng kinh phí lớn để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Đề án “Xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở” được thành phố Mỹ Tho triển khai thực hiện có tính xuyên suốt và có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, trên cơ sở đó các thiết chế văn hóa của thành phố và cơ sở đã từng bước hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động tham gia hưởng thụ và sinh hoạt của nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, cân đối nguồn kinh phí để chi hỗ trợ phường - xã xây dựng và nâng cấp các thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Thiết chế thể dục thể thao đang từng bước hoàn thiện và khai thác hoạt động có hiệu quả. Công tác vận động xã hội hóa đạt được kết quả khá tốt, vận động các doanh nghiệp, đơn vị viễn thông tài trợ tuyên truyền cho thành phố và vận động xã hội hóa 25 sân bóng đá mini, 10 phòng tập thể dục thẩm mỹ, phòng tập gym, 6 sân cầu lông và 5 sân tennis.

Với những nỗ lực trong thực hiện các chỉ tiêu của đề án “Xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở”, từ năm 2016 đến nay, thành phố Mỹ Tho có 3 thiết chế thể thao, văn hóa cấp thành phố đạt chuẩn và hoạt động có hiệu quả, đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu đề án. Có 115 ấp, khu phố văn hóa có nhà văn hóa và khu thể thao hoặc điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, đạt tỷ lệ 93,5% so với chỉ tiêu đề án. Có 27 công chức, viên chức văn hóa, thể thao thành phố đạt trình độ đại học về chuyên môn, đạt tỷ lệ 96,49% so với chỉ tiêu. Có 16 công chức văn hóa, thể thao phường, xã đạt trình độ đại học, đạt tỷ lệ 84,2%. Có 100% công chức thể thao phường, xã đạt trình độ trung cấp về chuyên môn nghiệp vụ. Có 69.541 người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, đạt tỷ lệ 30,4%. Có 12.609 hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, đạt tỷ lệ 23% so với chỉ tiêu đề án. Có 6 phường - xã có Trung tâm Văn hóa, thể thao, đạt tỷ lệ 75%. Hiện 17/17 phường, xã đều có sân chơi, bãi tập thể thao, nhưng vẫn còn một số phường, xã do không còn quỹ đất nên sử dụng các công viên, trường học, nhà văn hóa, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở hiện có trên địa bàn để tập luyện thể dục thể thao theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang nên chỉ đạt tỷ lệ 80% so với chỉ tiêu đề án. Có 17/17 phường - xã có câu lạc bộ, tụ điểm, nhóm tập luyện thể dục thể thao, đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu đề án. Có 100% cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ thể dục, thể thao. Có 24 trường tiểu học, 12 trường THCS thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất chính khóa, có câu lạc bộ thể dục, thể thao hoạt động thường xuyên; có 29.718 học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo quy định, đạt tỷ lệ 99% so với chỉ tiêu đề án; có 245 cán bộ, chiến sỹ công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực, đạt tỷ lệ 96,84%.

Trong thời gian tới, thành phố Mỹ Tho sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư hạ tầng các thiết chế văn hóa, thể thao có chất lượng cao, khai thác có hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động với cơ chế thị trường. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và các doanh nghiệp về yêu cầu phát triển văn hóa, thể thao. Mỗi ngành, mỗi đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có những kế hoạch, giải pháp cụ thể tác động, hỗ trợ cho phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Cẩm Linh

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE