Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 50
  Tổng lượt truy cập: 907015

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2018.
17/04/2018

UBND TP Mỹ Tho vừa triển khai kế hoạch số 1176 về thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2018 trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động được thành phố tập trung thực hiện nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 05 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị ( khóa X ) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các Chiến lược, Chương trình của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm.

Thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2018, thành phố đề ra 10 biện pháp trọng tâm để thực hiện gồm: kiểm điểm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm và vai trò trách nhiệm của các ngành trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động lễ hội diễn ra trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, đồng thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về phòng chống tội phạm với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chương trình phát triển kinh tế- xã hội khác; nâng cao hiệu quả công tác dự báo, nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, nghiệp vụ, nắm chắc hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động lưu động, tội phạm có tiền án, tiền sự; thường xuyên mở các  cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm số vụ phạm tội giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, tội phạm cướp, cướp giật , trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao...thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhằm kiềm chế tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác quản lý nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường phối hợp tuần tra trên các tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp nhằm phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự. Đổi mới hình thức, nội dung xây dựng phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đảm bảo thiết thực, mang lại hiệu quả; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, nhất là ngay từ cơ sở, giải quyết tốt những mâu thuẫn, bức xúc nhằm giảm nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm. Đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng ‘ tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh trật tự ngay từ gia đình, công đồng dân cư trong các cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoạt động điều tra tội phạm, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và kỹ năng công vụ đối với đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an và quân sự, các ngành tư pháp, các đòan thể, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học- công nghệ, đề xuất trang bị phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống tội phạm, nhất là công tác giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm. Tiếp tục kiện toàn nâng cao năng lực các đơn vị chuyên trách đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; xây dựng, bố trí, tăng cường huấn luyện, trang bị phương tiện, sử dụng  hiệu quả lực lượng phòng chống tội phạm bán chuyên trách tại cơ sở. Tổ chức thực hiện công tác mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Công tác phòng chống tội phạm năm 2018 được thành phố thực hiện với mục tiêu: triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống tội phạm, giải quyết tai nạn, tệ nạn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, phấn đấu giảm từ 3-5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với năm trước; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, không để lọt tội phạm...

 

                                                                   Thanh Tùng

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE