Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 15/02/2019(19-02)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 233
  Tổng lượt truy cập: 907610

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho tập trung thực hiện công tác đối ngoại năm 2018
05/06/2018

UBND TP Mỹ Tho vừa triển khai kế hoạch tập trung thực hiện công tác đối ngoại năm 2018.

Mục đích của việc thực hiện kế hoạch là nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thông tin những thành tựu đổi mới của thành phố, tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đầu tư xúc tiến thương mại du lịch; quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, bản sắc Việt Nam và các giá trị văn hóa của địa phương đến với các nước trên thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài, đồng thời đưa thông tin thế giới đến với người dân thành phố.

Trong năm 2018, các ban ngành, đoàn thể thành phố và phường – xã tập trung tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội; biên giới, biển đảo Việt Nam; phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam với các nước; về cộng đồng Asean, 25 năm gia nhập Asean và năm Việt Nam làm chủ tịch Asean vào năm 2020, sự tham gia của Việt Nam, các thách thức, cơ hội, lợi ích mà cộng đồng Asean mang lại; sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức Liên hợp quốc; chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; những thành tựu của đất nước, của tỉnh Tiền Giang và TP Mỹ Tho, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của TP Mỹ Tho. Đồng thời phản bác lại các thông xuyên tạc sai sự thật, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam trái với những chính sách, tiềm năng và giá trị văn hóa truyền thống của TP Mỹ Tho.

Để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả, UBND TP Mỹ Tho chỉ đạo các ban ngành thành phố và phường – xã thực hiện các nhiệm vụ gồm: tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại, quy chế phát ngôn và thông tin báo chí cho lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường – xã; tập huấn lễ tân ngoại giao, giao tiếp quốc tế và các nội dung liên quan đến công tác lãnh sự cho các cơ quan, đơn vị thành phố; tăng cường công tác phối hợp trong việc quản lý các hoạt động báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn thành phố; các đơn vị kinh doanh du lịch và điểm du lịch thực hiện thông tin quảng bá, tuyên truyền về lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, con người TP Mỹ Tho và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho khách du lịch nước ngoài. Đồng thời, phối hợp tổ chức và tham gia các sự kiện, hội chợ chuyên đề nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh Mỹ Tho đến các đối tác và du khách quốc tế; tăng cường các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại tạo điều kiện để các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh mở rộng thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tích cực vận động doanh nghiệp tham gia hội chợ trong nước, quốc tế nhằm quảng bá nâng cao thương hiệu sản phẩm.

Bên cạnh đó, TP Mỹ Tho tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an, tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang, Thành ủy và UBND TP Mỹ Tho về các hoạt động thông tin đối ngoại; đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trong công tác đối ngoại nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động đấu tranh vô hiệu hóa các luận điệu sai trái, thông tin sai sự thật, xuyên tạc chống phá nhà nước của các thế lực thù địch, phần tử xấu... 

 

                                                Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE