Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 92
  Tổng lượt truy cập: 894235

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện quy chế dân chủ trong 6 tháng cuối năm 2018
20/08/2018

Thực hiện Quy chế dân chủ trong 6 tháng cuối năm 2018, TP Mỹ Tho tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến phường – xã tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện các văn bản về xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, chỉ thị 30 của Bộ Chính trị, Kết luận 120 ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 30; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục quán triệt, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, thực hiện tốt quyết định số 217 ngày 12/12/2013 về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, quyết định số 218 ngày 12/12/2013 về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Bộ Chính trị (khóa XI), pháp lệnh và các nghị định về thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở; ban Dân vận các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng cấp theo dõi nắm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự ở mỗi địa bàn dân cư và diễn biến tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; quan tâm tổ chức và nâng cao chất lượng các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở một số lĩnh vực; thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết giữa Ban Dân vận Thành ủy với các ban, ngành về công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo định kỳ, chuyên đề; tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận gắn với xây dựng hệ thống chính trị các cấp và tạo chuyển biến tích cực trong việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

 

                                           Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE