Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 248
  Tổng lượt truy cập: 894827

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho tập trung tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn
23/08/2018

UBND TP Mỹ Tho vừa triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, các ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường – xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cấp thiết của công tác bảo vệ môi trường; đổi mới công tác tổ chức thực hiện, xác định rõ trách nhiệm và phân công, phân cấp hợp lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường giữa các ngành, các cấp; cải cách thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực nội thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vùng nông thôn; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân; tập trung xử lý triệt để, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ và các cơ sở mua bán phế liệu dễ gây cháy, nổ trong khu dân cư tập trung.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng và các mô hình phát triển kinh tế xanh; tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường; có giải pháp từng bước nâng cao chất lượng môi trường ở khu đô thị và nông thôn; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thành phần môi trường, được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường” và “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi dưỡng thiệt hại và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật”; thực hiện tốt công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; phối hợp chặt chẽ cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để xây dựng kỹ cương về bảo vệ môi trường…

Phấn đấu đến năm 2020, các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch và được trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; các bệnh viên, trung tâm y tế, trạm y tế và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; tỷ lệ chất thải rắn y tế phát sinh được thu gom và xử lý đạt 100%; có 100% số hộ ở phường và 65% số hộ của xã tham gia thực hiện hợp đồng thu gom rác; có 100% xã xây dựng và đưa vào triển khai thực hiện phương án thu gom rác thải nông thôn theo quy định của tỉnh; tỷ lệ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom và xử lý đạt trên 90%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường đạt trên 97,7%; tỷ lệ chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi được thu gom và xử lý đạt trên 90%; các doanh nghiệp thứ cấp xử lý nước thải ở cụm công nghiệp phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về môi trường; phấn đấu xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung một khu vực cho toàn thành phố…

Việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTG ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động và nhân dân về chủ trương của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo sự thống nhất giữa các ngành, các cấp trên địa bàn trong công tác bảo vệ môi trường, lấy bảo vệ sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, kiên quyết không tiếp nhận những dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.  

 

 

 

                               Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE