Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 15/02/2019(19-02)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 219
  Tổng lượt truy cập: 907596

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho tập trung nâng chất thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2018-2020
11/02/2019

UBND TP Mỹ Tho vừa triển khai kế hoạch nâng chất thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2018-2020.

Thực hiện nâng chất thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị là nhằm tiếp tục tập trung đồng bộ để phát triển kinh tế theo cơ cấu: công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp; huy động mọi nguồn lực cho phát triển thương mại, dịch vụ; sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng TP Mỹ Tho xứng tầm là đô thị loại I, thuộc tỉnh Tiền Giang. Đồng thời phát triển phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, ở trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp theo hướng bền vững, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh với nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái gắn với tăng trưởng xanh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh,trật tự an toàn xã hội.    

Từ nay đến năm 2020, TP Mỹ Tho tập trung nâng chất 7 tiêu chuẩn thành phố văn minh đô thị theo các mục tiêu, nội dung của đề án. Cụ thể, đối với xây dựng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; hàng năm có trên 95% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo vai trò giám sát đối với chính quyền và là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục tập trung đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên; nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.

Nhân dân có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Xây dựng đô thị văn minh hiện đại, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, quản lý khai thác hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng, tập trung xây dựng danh hiệu con đường văn hóa, đảm bảo cấp điện và chiếu sáng công cộng; đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn. Thực hiện quản lý kiến trúc đô thị theo quy hoạch, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chi tiết đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được công bố công khai rộng rãi; xây dựng, nâng cấp, cải tạo 95% trở lên các công trình công cộng về hành chính, văn hóa – xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị; 100% công trình xây dựng mới đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; thực hiện tốt trách nhiệm nhà nước về xây dựng; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn.

Đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, truyền thanh và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lĩnh vực văn hóa - thể dục - thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; thực hiện trùng tu, tôn tạo, khai thác các di tích lịch sử văn hóa kết hợp với phát triển du lịch; tổ chức các hoạt động và khai thác có hiệu quả các sân bãi tập luyện thể dục – thể thao; thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng các sân bãi tập luyện ở các bộ môn tại các Trung tâm Văn hóa – thể thao xã phường; tiếp tục giữ vững và nâng chất 17/17 phường, xã đạt chuẩn văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới; tiếp tục xây dựng đạt danh hiệu văn hóa công cộng theo chỉ tiêu giao hàng năm của tỉnh và theo tiêu chí đô thị loại I; đảm bảo giai đoạn 2018-2020 có 100% ấp, khu phố, xã, phường được tái công nhận ấp, khu phố, xã, phường có phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình giải quyết việc làm; 100% cơ quan không có tội phạm và người nghiện ma túy, giữ vững chất lượng 17/17 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy; 100% người dân đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; giữ vững và nâng cao chất lượng 17/17 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới; giảm triệt để người ăn xin, người sống vô gia cư; đảm bảo thực hiện tốt chính sách người có công; xây dựng quốc phòng an ninh, vững mạnh. đến 

Phấn đấu đến năm 2020, đảm bảo tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân từ 12 – 12,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt khoảng 208 triệu đồng, cơ cấu kinh tế đến năm 2020: khu vực I chiếm 4,2%, khu vực II chiếm 50,9%, khu vực III chiếm 44,9%; tỷ lệ đô thị hóa 75%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%; giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị còn dưới 1,26%; mỗi năm tạo việc làm cho khoảng 5.500 lao động; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,41%; xây dựng 3/3 xã đạt các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt 98%; tỷ lệ học sinh huy động bậc tiểu học đạt 100%, THCS đạt 99,9%; tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu; nâng chất và giữ vững danh hiệu khu phố - ấp văn hóa đạt 100%; có 100% phường, xã và cơ quan, doanh nghiệp đạt an toàn về an ninh trật tự, vững mạnh về quân sự - quốc phòng; phường xã đạt chuẩn nông thôn mới và văn minh đô thị.

Đường 30/4 – TP Mỹ Tho ngày càng văn minh hiện đại

 

                                                                   Nhất Thi       

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE