Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 98
  Tổng lượt truy cập: 894241

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho tăng cường lãnh đạo công tác bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân
15/10/2018

Thành ủy Mỹ Tho vừa ban hành công văn số 2094 về việc tăng cường lãnh đạo công tác bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Theo đó, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, đoàn thể thành phố, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Mỹ Tho thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm như: tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gia đoạn 2012-2020; chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 27/5/2013 của Thành ủy Mỹ Tho về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 623-CV/TU ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020; tổ chức triển khai, phổ biến Luật Bảo hiểm y tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế nhằm khuyến khích, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế; vận động đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tích cực vận động người thân, gia đình tham gia mua bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng quy định, góp phần thực hiện đạt tỷ lệ được giao là 79%, phấn đấu đạt tỷ lệ 82% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào cuối năm 2018, đạt 90% vào năm 2019 và trên 95% vào năm 2020; vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ dân có điều kiện kinh tế khó khăn…

 

 

                                           Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE