Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 269
  Tổng lượt truy cập: 874271

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho qua 10 năm thực hiện chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủy Tiền Giang.
24/09/2018

Qua 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa X ) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, TP Mỹ Tho đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện đúng mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Thực hiện Chương trình hành động số 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, ngày 9/5/2008, Thành ủy Mỹ Tho đã xây dựng Chương trình hành động số 28 để thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa X ) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, Thành ủy Mỹ Tho chỉ đạo chính quyền thành phố và cơ sở tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm. Ngay sau đó, UBND TP Mỹ Tho đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 28 của ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Cụ thể, thành phố đã tập trung thực hiện nhiều hoạt động trọng tâm như: thực hiện các thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh; thực hiện đồng bộ thể chế về các yếu tố thị trường và phát triển các loại thị trường; gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế, tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và của nhân dân vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa X ) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ( giai đoạn 2008-2018 ), TP Mỹ Tho đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cụ thể, đến nay, trên địa bàn thành phố đã phát triển được trên 1.810 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 15.422 tỷ đồng; có 22 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và trên 25 tổ hợp tác với tổng vốn đăng ký khoảng 100 tỷ đồng; toàn thành phố còn có 19.123 hộ kinh doanh cá thể với tổng vốn đăng  ký 1.840 tỷ đồng...qua đó đã góp phần đa dạng các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung.  UBND TP Mỹ Tho và các ban, ngành của thành phố và UBND các phường, xã cũng tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cấp phép xây dựng, đất đai, thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp...TP Mỹ Tho đảm bảo mọi người dân đều tham gia đóng góp và hưởng thụ công bằng các phúc lợi xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Thực hiện tốt cơ chế phân bổ chi ngân sách cho đầu tư phát triển xã hội, tiếp tục củng cố và chi hỗ trợ an sinh xã hội theo những quy định chung của Nhà nước; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về thuế vừa bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước vừa nuôi dưỡng nguồn thu và khuyến khích đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất. Nhằm giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, TP Mỹ Tho còn quan tâm thực hiện tốt việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của người lao động tại doanh nghiệp; đổi mới cơ chế quản lý, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước sau cổ phần hóa. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã cổ phần hóa được 7 doanh nghiệp gổm: công ty Cổ phần thương mại- dịch vụ Mỹ Tho; Công ty Vật tư nông nghiệp Tiền Giang; Công ty Trách nhiệm hữu hạn cấp nước Tiền Giang; Công ty vật liệu xây dựng Tiền Giang; Công ty vật tư y tế Tiền Giang; Công ty Cổ phần dược Tiền Giang và Công ty du lịch Tiền Giang hoạt động đúng theo quy định của Nhà nước. Thành phố còn vận dụng đầy đủ các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các trang trại, hộ sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để các trang trại và hộ sản xuất kinh doanh góp vốn phát triển theo hình thức hợp tác xã, công ty cổ phần hoặc trở thành doanh nghiệp tư nhân và các loại hình kinh doanh thích hợp khác, đồng thời tăng cường đầu tư và vận dụng phù hợp cơ chế quản lý nhà nước để các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển và nâng cao hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các đơn vị sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hình thành và phát triển. TP Mỹ Tho còn phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về giá, cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh; tăng cường công tác giám sát, xúc tiến thương mại, đầu tư; huy động các nguồn lực, phát triển đồng bộ các loại thị trường trên địa bàn thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, chú trọng thị trường hàng hóa và dịch vụ, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho các thị trường này. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 14 chợ, 4 siêu thị, 1 trung tâm thương mại, 1 trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, 2 kho xăng dầu và trên 80 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó, thành phố đã thu hút đầu tư phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ như: ngân hàng, viễn thông, vận tải, bảo hiểm, du lịch, giáo dục, y tế, bất động sản...phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Đến nay, toàn thành phố có 7 công ty bảo hiểm, 7 doanh nghiệp viễn thông, 21 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng thương mại, 9 tuyến xe buýt và 3 công ty kinh doanh dịch vụ taxi hoạt động trên địa bàn. TP Mỹ Tho cũng chú trọng khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất- kinh doanh, giải quyết lao động ở các khu, cụm công nghiệp. Đến nay, khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An, Cụm Công nghiệp Tân Mỹ Chánh đã thu hút được 60 dự án gồm: 12 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 306,4 triệu USD và 48 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 4.068 tỷ đồng, qua đó đã thu hút các ngành nghề chế biến thủy, hải sản xuất khẩu, chế biến thức ăn gia súc, sản xuất bao bì, chế biến nông sản, sản xuất cấu kiện bê tông, đóng-sửa các phương tiện thủy, may mặc, nước uống có gas, dệt len....góp phần giải quyết trên 23.600 lao động.

TP Mỹ Tho còn thường xuyên tổ chức quán triệt, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn cho cán bộ, đảng viên qua các cuộc học tập Nghị quyết; tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thống nhất nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Trong thời gian tới, TP Mỹ Tho tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách, tạo điều kiện để các tổ chức dân cử, tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp và nhân dân tham gia vào quá trình hoạch định, thực thi và giám sát thực hiện luật pháp, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung, góp phần thực hiện hiệu quả việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hoạt động chế biến thủy- hải sản xuất khẩu tại khu công nghiệp Mỹ Tho.

 

 

                                                                        Thanh Tùng

 

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE