Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 49
  Tổng lượt truy cập: 907014

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho phát động thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
05/06/2018

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Mỹ Tho vừa phát động thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.

Thực hiện phong trào thi đua, trong năm 2018, các ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường – xã tập trung thi đua các nội dung gồm: thực hiện đầy đủ các loại văn bản theo công văn 77 của Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện chỉ thị 30, pháp lệnh 34, nghị định 04, nghị định 60 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; có kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo các loại việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, bàn, giám sát; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công chức, viên chức, người lao động giải quyết thủ tục hành chính không để xảy ra phản ảnh, bức xúc; kịp thời giải quyết những đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện những nội dung “Dân biết, dân bàn, dân giám sát, kiểm tra” ở khu dân cư; kiểm tra, rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện qui ước lấy ý kiến nhân dân và kịp thời điều chỉnh, bổ sung qui ước khu phố, ấp sát với thực tiễn và đưa quy ước vào sinh hoạt ở khu dân cư… Đối với các cá nhân thực hiện thi đua các nội dung như sau: gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở đơn vị, cơ sở nơi cư trú; thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức…

 

                             Nhất Thi 

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE