Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 75
  Tổng lượt truy cập: 907040

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho phát động chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi” năm 2018
06/06/2018

UBND TP Mỹ Tho vừa triển khai Kế hoạch phát động Chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi” năm 2018.

Theo Kế hoạch,  UBND TP Mỹ Tho giao Phòng Kinh Tế thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các ngành có liên quan của thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn kế hoạch thực hiện Chuyên đề đến các phường - xã; tham mưu UBND thành phố tổ chức tổng kết Chuyên đề này; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ (6 tháng, cuối năm) hoặc đột xuất.

UBND 17 phường - xã có kế hoạch phát động tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi”; thường xuyên chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện tốt Chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi”; hàng tháng, tổ chức kiểm tra chuyên môn, đối chiếu các nội dung và tiêu chuẩn thi đua, xác định kết quả thực hiện của đơn vị mình, gửi báo cáo về Phòng Kinh tế thành phố tổng hợp, báo cáo UBND TP Mỹ Tho làm cơ sở chấm điểm thi đua cuối năm.

UB MTTQ VN TP Mỹ Tho, các đoàn thể thành phố và phường - xã tập trung truyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện Chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi” nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2018...

Thời gian phát động Chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi” năm 2018 từ tháng 1-12 năm 2018. Nội dung thi đua gồm 3 tiêu chuẩn thi đua với tổng số điểm là 100 điểm.

Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho sẽ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện Chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi” năm 2018.

 

Thanh Liêm

 

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE